TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.

Název organizace:
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
26908042
Adresa organizace:
Brněnská 626/8, 586 01 Jihlava
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženým
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
6. ledna 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-203340-10/OPK-2022
Účinnost akreditace:
6. ledna 2023 – 6. ledna 2027

Organizace má akreditovaný projekt: Dobrovolnický program v TyfloCentru Jihlava, o.p.s..

 

Organizace vysílá dobrovolníky pro své klienty k trávení volného času – společné vycházky, sporty, návštěva kulturních akcí apod.

Dále mohou dobrovolníci pomáhat přímo v organizaci se zajištěním různých akcí pro veřejnost, např. dny otevřených dveří apod. Dále mohou pomáhat s administrativou apod.

Organizace počítá s cca 10 dobrovolníky ročně.

Dobrovolníkem se může stát osoba starší 18let. Dobrovolníci jsou pojištěni, proškoleni a je s nimi uzavřená smlouva.