TyfloCentrum Pardubice o.p.s.

Název organizace:
TyfloCentrum Pardubice o.p.s.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
25997343
Adresa organizace:
nám. Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice
Telefon:
Webová adresa:
www.tcpce.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženým
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Pardubický kraj
Nabytí právní moci akreditace:
4. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-121811-4/OPK-2023
Účinnost akreditace:
4. září 2023 – 4. září 2027

Organizace má akreditovaný projekt: „Dobrovolnický program TyfloCentra Pardubice“.

 

Úlohou dobrovolníků v rámci organizace je pomoci při rozšiřování služeb zaměřených na specifické potřeby osob se zrakovým postižením nebo kombinovaným postižením žijícím a působícím na území Pardubického kraje , od 16 let: doprovod na kulturní akce, sportovní akce, předčítání, výlety, doprovod na pobytových akcí  (jedná se pouze o volnočasové aktivity) apod.

 

Dobrovolníci jsou z celého území Pardubického kraje. Dobrovolníci budou působit výhradně pro TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. Uživatelé dobrovolnické služby jsou klienty TyfloCentra Pardubice o.p.s.

 

Organizace dobrovolníků zajistí přípravu, školení, činnost, ve které budou své služby poskytovat, pojistí je a uzavře s nimi smlouvu o výkonu dobrovolnické služby.

 

Hlavním cílem projektu je podpora pomoci zdravé veřejnosti osobám se zdravotním postižením a šíření myšlenky dobrovolnictví pro osoby se zrakovým postižením mezi širokou veřejnost.