Vězeňská duchovenská péče, zapsaný spolek

Název organizace:
Vězeňská duchovenská péče, zapsaný spolek
Právní forma:
spolek
IČ:
60459344
Adresa organizace:
Soudní 1672/1A, 140 00 Praha 4
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc nezaměstnanýmPomoc osobám drogově závislýmPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc příslušníkům národnostních menšinPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
28. prosince 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-199342-4/OPK-2021
Účinnost akreditace:
28. prosince 2021 – 28. prosince 2025

Organizace má akreditovaný program „Duchovní služba ve věznicích“.

 

Cílem programu je přispět k resocializaci vězňů prostřednictvím dobrovolnické služby.

Dobrovolníci jsou koordinování vězeňskými kaplany, kteří rovněž zprostředkovávají dobrovolnickou službu vězňům.

Náplň činnosti dobrovolníků:

  • Realizace individuálních rozhovorů
  • Realizace skupinových programů
  • Společné zpívání a hraní na hudební nástroje
  • Promítání dokumentů a filmů
  • Zapojení do sportovních aktivit
  • Dopisování s vězni
  • Telefonické rozhovory

Dobrovolníci nenahrazují placené kaplany, ale pomáhají jim.

Dobrovolníci jsou pojištění, je s nimi uzavřená smlouva, jsou proškolení.