Židovská obec v Praze

Název organizace:
Židovská obec v Praze
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
00445258
Adresa organizace:
Maiselova 250/18, 110 00 Praha 1
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc příslušníkům národnostních menšinPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Hlavní město Praha
Nabytí právní moci akreditace:
19. září 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-134239-4/OPK-2022
Účinnost akreditace:
19. září 2022 – 19. září 2026

Organizace má akreditovaný projekt: Dobrovolnický program Židovské obce v Praze“.

 

Dobrovolníci působí v rámci aktivizačních služeb u sociálního oddělení, při komplexní domácí péči EZRA a v Domově sociální péče Hagibor.

Náplní dobrovolníků jsou především: přátelské návštěvy v bytech klientů – povídání si, předčítání. Dobrovolníci se podílí na provozu dobrovolnické kavárny Miriam v DSP Hagibor, pracují se skupinami klientů v rámci denního stacionář v DPS Hagibor – kreativní dílny, francouzské konverzace apod.

Dále dobrovolníci chodí s klienty Židovské obce v Praze na vycházky, doprovázejí je na kulturní a společenské akce apod.

Rovněž pomáhají v kanceláři, roznáší balíčky k narozeninám klientů a pomáhají při organizaci větších akcí Židovské obce.

Dobrovolníci budou vyškoleni, pojištěni, bude s nimi uzavřená smlouva.