ŽIVOT 90, z. ú.

Název organizace:
ŽIVOT 90, z. ú.
Právní forma:
ústav
IČ:
00571709
Adresa organizace:
Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1
Telefon:
Webová adresa:
www.zivot90.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Hlavní město PrahaStředočeský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
15. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-105122-5/OPK-2021
Účinnost akreditace:
15. září 2021 – 15. září 2025

Organizace má akreditovaný projekt: Dobrovolnické centrum ŽIVOTA 90.

Cílem projektu je zlepšit psychosociální podmínky seniorů a zdravotně postižených osob prostřednictvím specificky zaměřených krátkodobých a dlouhodobých dobrovolnických programů aktivizačního, edukačního a volnočasového charakteru. Jedná se o programy, které jsou určeny výhradně pro seniory a zdravotně postižené, kteří využívají sociálně zdravotní služby poskytované občanským sdružením ŽIVOT 90.

Dobrovolníci se mohou zapojit do následujících činnosti:

Pomoc při zajišťování různých akcí ŽIVOTA 90

Pomoc při zajišťování jednoduchý administrativních činností souvisejících s aktivizačními a edukačními aktivitami

Aktivní účast na módních přehlídkách

Doprovázení seniorů a zdravotně postižených na akcích pořádaných ŽIVOTEM 90

Pomoc při realizaci alternativních terapií – jóga apod.

Pomoc s realizací edukačních aktivit (jazykové kurzy apod.)

Pomoc s realizací výuky na PC

Pomoc při organizování společenských setkání v rámci ŽIVOTA 90 apod.