Aktualizace dotačního programu rozvoj DS na rok 2021

26. července 2021

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra aktualizoval Zásady poskytování dotací na rozvoj dobrovolnické služby na rok 2021, kdy byla zohledněna pandemická situace COVIDU 19. 

Zároveň byly aktualizovány časté otázky a odpovědi k dotačnímu programu rozvoj dobrovolnické služby 2021.

Oba aktualizované dokumenty naleznete na stánkách Ministerstva vnitra - anebo přímo zde na odkazu:

https://www.mvcr.cz/clanek/dotace-na-akreditovane-projekty-642310.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d