BUĎ V BEZPEČÍ PŘED OBCHODOVÁNÍM S LIDMI

16. srpna 2022

Jak poznat nebezpečí? Jak snížit rizika? Jak najít pomoc? Lidé prchající před válkou jsou více zranitelní a zločinci se toho snaží zneužít. Hrozí pracovní či sexuální vykořisťování. Riziko se týká každého, bez ohledu na sociální statut, vzdělání, věk či pohlaví. Proto Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) připravila rady, jak se tomu vyhnout a BÝT V BEZPEČÍ.

Více viz https://www.helpforukrainians.info/

Pokud se při své práci setkáváte s uprchlíky z Ukrajiny, nebo znáte někoho, kdo tuto možnost má, prosím, šiřte tyto informace dále k cílové skupině.

Přikládáme rovněž neoficiální pracovní překlad do českého jazyka překlad do českého jazyka viz níže

 

BUĎ V BEZPEČÍ PŘED OBCHODOVÁNÍM S LIDMI

 

 

JAKÉ JE RIZIKO

 

Miliony lidí nadále prchají před válkou na Ukrajině hledajíc bezpečí, jídlo a přístřeší. 90% z nich jsou ženy a děti.

Bohužel, opuštěním Ukrajiny pro ně nebezpečí nekončí. Lidé prchající z Ukrajiny jsou terčem zločineckých organizací. Při pohybu přes tranzitní země nebo při hledání práce a ubytování v hostitelských zemích jim hrozí, že se stanou obětí sexuálního vykořisťování nebo nucené práce.

 

Každý je ohrožen obchodováním s lidmi, bez ohledu na sociální status, vzdělání, věk nebo pohlaví.

 

Organizace OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) a Thomson Reuters se spojily, aby poskytly Ukrajincům kritické informace o tom, jak mohou "být v bezpečí" a rozpoznat varovné signály obchodníků s lidmi, minimalizovat rizika a získat pomoc.

 

 

 

TŘI KROKY JAK SE CHRÁNIT

 

1

 

VŠIMNI SI VAROVNÝCH SIGNÁLŮ

– ––– –

 

Obchodníci s lidmi mohou používat různé taktiky, včetně využití žen nebo jiných "důvěryhodných osob" pro první kontakt a nábor. Kdokoli se může stát obětí obchodování s lidmi.

Obchodování ti může hrozit, pokud osoba, se kterou jsi nebo se kterou mluvíš:

 • Nabízí práci s nerealisticky vysokým platem nebo podmínkami, které vypadají příliš dobře na to, aby to byla pravda.
 • Zařídí setkání o samotě.
 • Nabízí ti peníze.
 • Osloví tě nečekaným způsobem, např. s nabídkou zaměstnání, dopravy nebo jiné pomoci.
 • Vzal ti nebo zadržuje tvůj cestovní pas nebo jiné identifikační dokumenty a/nebo tvůj telefon/notebook.
 • Nutí tě vykonávat práci, služby nebo sex bez tvého souhlasu a/nebo používá psychologický tlak a manipulaci k získání tvého souhlasu.
 • Brání ti ve volném pohybu nebo tě nutí žít či jednat bez tvého souhlasu.
 • Zaměstnává tě, ale nerespektuje dohodnuté pracovní či finanční podmínky.

 

 

2

 

MINIMALIZUJ RIZIKO

– ––– –

 

 

Po celou dobu

 

 • Snaž se nebýt sám/sama, zůstaň a pohybuj se ve společnosti ostatních.
 • Nesvěřuj své důležité dokumenty nikomu jinému než oprávněným osobám, které mají služební průkazy – policii, pohraniční stráži, velvyslanectvím, konzulátům.
 • Stáhni si mobilní aplikaci DIIA[1] do svého chytrého telefonu, abys měl přístup ke svému elektronickému pasu, řidičskému průkazu, studentské kartě, zahraničnímu pasu.
 • Udělej si kopie důležitých dokumentů a umísti je odděleně od originálů, ulož si naskenované kopie do e-mailu nebo do cloudového úložiště.
 • Využívej pouze oficiální zdroje informací. Mnoho zemí zřídilo speciální webové stránky pro Ukrajince a spustilo krizové linky v ukrajinštině.
 • Měj kontaktní informace na velvyslanectví a konzulát Ukrajiny v cílové zemi i v tranzitních zemích. Pokud jsi v zahraničí ztratil svůj cestovní pas nebo ti byl silou odebrán, okamžitě kontaktuj konzulát Ukrajiny.

 

Během cesty

 

 • Během cesty shromáždi co nejvíce informací o tom, s kým cestuješ, kudy a jakým vozidlem pojedete, přes jaký hraniční přechod a adresu, kde budeš, a kdo další tam může být. Sdílej všechny tyto informace se svými přáteli nebo příbuznými.
 • Nepřijímej nevyžádané nabídky přepravy od osob, které pro to nejsou oficiálně určeny.
 • Zkontroluj doklady totožnosti osoby, se kterou plánuješ cestovat. Nikdy nenastupuj do vozidla sám/sama a snaž se cestovat ve skupině.
 • Ujisti se, že je tvůj mobilní telefon nabitý.
 • Pokud je to možné, vezmi si s sebou hotovost, neboť tvoje kreditní nebo bankovní karty nemusí v cizích zemích fungovat.

 

Když dorazíš

 

 • Nerozhoduj se a nepřijímej návrhy od neznámých lidí ve spěchu, pod tlakem nebo ve stavu vyčerpání po dlouhé cestě.
 • Uvědom si, že po překročení hranice jsi v bezpečí, a tvým úkolem je naplánovat další kroky v klidu a s rozmyslem. Využij výhody oficiální pomoci a míst k pobytu a odpočiň si, než zvážíš další kroky.
 • Zůstaň v kontaktu s příbuznými a okamžitě je informuj o jakékoli změně ve tvé poloze, kam a s kým jdeš. Dohodněte se s rodinou na "bezpečném slově", které jim prozradí, že jsi v nebezpečí.
 • Nepřijímej nečekané nabídky peněz, jídla, dopravy, a zaměstnání od nikoho, kdo pro to není oficiálně určený.
 • Mnoho zemí nyní registruje lidi, kteří nabízejí dopravu nebo bydlení pro Ukrajince – kontaktuj úředníky nebo autorizované dobrovolníky a ověř si, kdo ti takové služby nabízí.
 • Dávej si pozor na nabídky, které vypadají příliš dobře na to, aby to byla pravda (například bydlení ve vile u moře nebo vysoký plat za nekvalifikovanou práci). Nezdráhej se poradit a informovat vládní úředníky a dobrovolníky o takovýchto případech.
 • Obchodníci s lidmi cílí na potenciální oběti skrze sociální média, kde nabízejí bydlení nebo jinou pomoc. Buď opatrný/á vůči jednotlivcům a požádej je o průkaz totožnosti, pokud si nejsi jistý/á, a to i dobrovolníky.
 • Měj na paměti, že v mnoha hostitelských zemích se systém pomoci stále vyvíjí, takže po splnění tvých základních potřeb je možné, že na další kroky budeš muset čekat.
 • Zkontroluj si oficiální informace a prodiskutuj status dočasné ochrany (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_cs) uprchlíků nebo žadatelů o azyl v zahraničí VÝHRADNĚ s autorizovanými/oficiálními zástupci země, ve které se nacházíš, s tlumočníkem, který ti bude poskytnut.
 • Informace cizích zemí o poskytování ochrany Ukrajincům se mění velmi rychle. Ověřuj si prosím informace POUZE na oficiálních stránkách vlády země, do které se chystáš.

 

 

3

 

ZÍSKEJ POMOC

– ––– –

 

 

Pokud tě osloví osoba, která ti nabízí podporu, včetně ubytování nebo zaměstnání, věnuj čas kladení otázek a pečlivě si zkontroluj poskytnuté informace, než se rozhodneš. Nenech se tlačit k rychlé odpovědi, protože to může být způsob, jakým zločinci dezorientují a chytají do pasti své oběti.

 

Při zvažování nějaké nabídky zvaž i konzultaci s úřady nebo nevládními organizacemi, včetně krizových linek pro boj proti obchodování s lidmi. Odborníci si tam jsou vědomi vzorců používaných obchodníky s lidmi v dané zemi a jejich rady ti mohou pomoci učinit lépe informované rozhodnutí.

 

Pokud se na tebe zaměřil obchodník s lidmi nebo ti hrozí, že se staneš terčem, a jsi na veřejnosti, pokus se ze situace vymanit. Pokud je ve tvé blízkosti policista nebo jiný úředník, pokus se jim dát signál.

 

Pokud jsi v nebezpečí a máš přístup k telefonu, zavolej na místní záchranné služby, policii, krizovou linku pro obchodování s lidmi v hostitelské zemi nebo velvyslanectví Ukrajiny v dané zemi.

 

 

 
   

 

 

 

 

 

Tato kampaň je partnerstvím mezi Úřadem zvláštního představitele a koordinátora Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) pro boj proti obchodování s lidmi a Thomson Reuters.

 

Všechna práva vyhrazena

 


[1] DIIA je označení pro e-governance na Ukrajině. Portál DIIA umožňuje přístup k desítkám vládních služeb a aplikace DIIA umožňuje od roku 2020 ukrajinským občanům používat digitální dokumenty v telefonech pro účely identifikace.