Cena Křesadlo Jihočeský kraj

17. října 2023

Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj a Jihočeský kraj pod záštitou náměstkyně Lucie Kozlové vyhlásili Cenu Křesadlo 2023 za Jihočeský kraj.

 

Své nominace můžete zasílat pomocí formuláře, který je dostupný zde:

https://rdcjk.cz/kres.php a to až do 24.listopadu.2023.