CHYSTÁ SE „Duhové křídlo“ 2021

1. března 2021

Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje vyhlašují devátý ročník ceny „Duhové křídlo“. Cena je udílena zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, kteří v kraji pracují v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením. Záštitu převzal a patronem celé akce je pan Pavel Šotola, radní Pardubického kraje.

Cena je udělována v těchto kategoriích:

  • kategorie I. – Profesionál 
  • kategorie II. – Dobrovolník/Filantrop
  • kategorie III. – Poskytovatel sociálních služeb
  • kategorie IV. – Cena Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

 

Od 1. března  mohou  fyzické i právnické osoby podávat návrhy na nominace do jedné nebo více kategorií na příslušných formulářích, které lze vyplnit a elektronicky podat na www.duhovekridlo.cz. Formuláře jsou také k dispozici ke stažení na www.duhovekridlo.cz a v internetových novinách www.duhovenoviny.cz. Vyplněné formuláře mohou navrhovatelé odesílat na e-mail [email protected], případně poštou na adresu NRZP Pardubického kraje, K Blahobytu 1763, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí. Uzávěrka došlých návrhů je 30. června 2021.

Pokud epidemiologická situace dovolí, budou vítězové všech kategorií vyhlášeni a celá akce bude zakončena slavnostním předáváním cen dne 22. září 2021 od 15:00 hodin v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách.