Cykloterapie v Ústí nad Labem

1. ledna 2021

40 zemí včetně té naší patří k těm, kde jezdí elektrická tříkolka. V České republice jí můžete potkat zatím jen ve 3-4 městech a jedním z nich je Ústí nad Labem. Od roku 2019 vozí seniory v Ústí nad Labem a přináší radost.

V roce 2019 jsme začali spolupracovat se zástupci Magistrátu města Ústí nad Labem, odborem Cestovního ruchu. Společná schůzka byla zaměřena na možnosti spolupráce týkající se provozu elektrické tříkolky v našem městě. Město je vlastníkem a zástupci odboru hledali reálnou a funkční variantu provozu, bezpečnou pro seniory a hendikepované a zároveň minimalizovat možnost rozbití nebo krádeže elektrické tříkolky.

V rámci několika setkání jsme přemýšleli a řešili různé možnosti. Nakonec jsme se shodli na tom, že je možné a reálné, aby byla elektrická tříkolka provozována za pomoci dobrovolníků. Dobrovolníci mohou pomoci s realizací za určitých podmínek – proškolení, zasmluvnění, pojištění. Představa o provozu elektrické tříkolky byla původně směřována na nabídku tříkolky pro různé domovy v Ústí nad Labem.

Nakonec byl na jedné ze schůzek přijat návrh Jiřiny Gasserové, abychom spolupráci začali s jedním konkrétním zařízením, se kterým spolupracuje Dobrovolnické centrum, z.s. v rámci akreditovaného programu Manažerská akreditace dobrovolnické služby V. Po vzájemné diskuzi jsme se domluvili na oslovení Domova Velké Březno, p.o. Tento domov je situován hned u cyklostezky. Zároveň je možné pro dobrovolníky zajistit školení, smlouvu a pojistit je.

Komunikace s panem ředitelem Domova Velké Březno byla úspěšná, souhlasil, že může být elektrická tříkolka umístěna v jejich zařízení, podpořil uvolnění sociální pracovnice, která je zároveň koordinátorkou dobrovolníků – mohla se tak účastnit schůzek, proškolení, informovat uvnitř domova apod.

Na jaře 2019 byl spuštěn nábor dobrovolníků, první dobrovolníci byli proškoleni, zasmluvněni a pojištěni. Školení probíhalo ve spolupráci s pracovnicí odboru Magistrátu města Ústí nad Labem. Jiřina Gasserová školila za oblast dobrovolnictví, obsluhu a technickou stránku školila pracovnice Magistrátu města Ústí nad Labem. Provoz elektrické tříkolky úspěšně fungoval od června do září 2019.

Partnerství Dobrovolnického centra, z.s., Magistrátu města Ústí nad Labem a Domova Velkého Březno, p. o. trvá v této aktivitě i nadále. I v letošním roce, v době pandemie Covid 19, byla v letních měsících také v provozu a pomáhala po izolaci, která vznikla díky uzavření domovů při nouzovém stavu.