Den otevřených dveří v Regionálním dobrovolnickém centru JmK 11.5.2021 na téma Dobrovolnictví ve veřejné správě

19. května 2021

Stěžejní téma posledního Dne otevřených dveří bylo dobrovolnictví zaměstnanců a společenská odpovědnost organizací ve veřejné správě. Program DOD jsme koncipovali tak, abychom zájemcům z řad organizací veřejné správy zprostředkovali jak teoretické tak praktické informace z oblasti zavádění, podpory a rozvoje dobrovolnictví ve veřejné správě. 

Nejdříve zástupci MPSV a MVČR představili samotný projekt „Dobrovolnictví ve veřejné správě“. Všechny výstupy naleznete na webových stránkách pod záštitou Ministerstva vnitra ČR také zde. Ucelený přehled informací pro zájemce nabízí manuál pro pilotáž dobrovolnických programů – Dobromanuál. Jsou zde shrnuty konkrétní praktické kroky k tomu jak zavést dobrovolnictví do vaší organizace, včetně informací o pojištění zaměstnanců, vzory smluv o výkonu dobrovolnické služby, informace o přínosech nejen pro přijímající organizaci ale také pro samotné zaměstnance v roli dobrovolníků a v konečném důsledku pro vaši organizaci. 

Po prezentaci teoretických informací jsme se v druhé části programu věnovali praktickým zkušenostem se zaváděním dobrovolnictví v organizacích veřejné správy, které prezentovali zástupci organizací: Brno - střed, Brno – magistrát, Prachatice, Pardubický kraj a Litoměřice. Zástupci různých úřadů prezentovali zkušenosti s dobrovolnictvím a jak konkrétně u nich probíhalo zavádění dobrovolnických programů a aktivit. Zazněli zde názory, že právě veřejná správa jako největší zaměstnavatel v republice a její organizace by měli koncept dobrovolnictví zaměstnanců a společenské odpovědnosti organizací podporovat a rozvíjet a tím i inspirovat další jednotlivce a subjekty ve svém okolí. 

Pokud se rozhodnete zavést dobrovolnictví do vaší organizace – byť jen po malinkých krůčcích, věřte, že přínosy se projeví u všech zúčastněných stran. My za RDC JMK jsme v procesu zavádění a podpory dobrovolnictví a společenské odpovědnosti organizací vaším partnerem a proto se neváhejte na nás obrátit. 

Budeme se těšit na viděnou!