Dobrovolníci do školního projektu

20. června 2023

Spolu s odvahou je speciální projekt, ve kterém se dobrovolníci zapojí do školního programu, aby pomáhali vážně a chronicky nemocným dětem najít zpět ztracené sebevědomí. Budou se podílet na tvorbě inkluzivního, bezpečného a přátelského třídního kolektivu, do kterého děti každé ráno přicházejí s radostí. 

https://spolusodvahou.org/cz/dobrovolnictvi/dobrovolnikem-ve-skole/