Dobrovolníci mohou na návštěvy do zdravotních zařízení

17. května 2021

Od 17.5.2021 je možnost návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ale pouze za dodržení níže uvedených podmínek.

Osoba navštěvující pacienta:

  • musí být po celou dobu návštěvy vybavena respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu, nebo jinou certifikovanou obdobnou ochrannou dýchacích cest
  • nejeví známky respiračního onemocnění
  • doloží potvrzení o provedeném antigenním nebo PCR testu s negativním výsledkem, ne starší 48 hod.,
  • doloží certifikát o ukončeném očkování, pokud uplynulo 14 dní od podání 2. dávky u dvoudávkového očkovacího schématu,
  • doloží potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 ne starší 90 dnů od laboratorně potvrzeného pozitivního testu

Podmínky pro uskutečnění návštěvy:

  • je povolena pouze 1 osoba k 1 pacientovi/1 x denně a to maximálně na 30min
  • při příchodu na oddělení provede návštěvník dezinfekci rukou
  • návštěva probíhá přednostně mimo pokoj pokud to zdravotní stav pacienta dovolí (venkovní prostory)
  • při odchodu z oddělení provede návštěvník dezinfekci rukou