Dobrovolníci pomáhají zasaženým v Jihomoravském a Ústeckém kraji

29. června 2021

Dobrovolníci organizování velkými humanitárními organizacemi (ADRA, ČCK, Charita, Diakonie ČCE, Člověk v tísni) i menšími neziskovými organizacemi pomáhají zasaženým v Jihomoravském a Ústeckém kraji.

Svou pomoc poskytují skrze tzv. Panely – tj. systém koordinované pomoci složek IZS, krajských úřadů a NNO, které v obou krajích byly ihned aktivovány.

Dobrovolníci pomáhají s odstraňováním následků škod, monitoringem zasaženého území, zdravotnickou pomocí i psychosociální pomocí.

Většina takto organizovaných dobrovolníků prochází akreditovanými projekty podle zákona o dobrovolnické službě: ADRA, Diakonie ČCE, Charita, Člověk v tísni, ale i řada menších NNO, např. v Ústeckém kraji Dobrovolnické centrum.

Koordinátor organizovaných dobrovolníků NNO úzce spolupracuje se starosty i složkami IZS, především velitelem zásahu z důvodu efektivní pomoci dobrovolníků.

Výše uvedené humanitární organizace společně s Nadací VIA a dalšími nadacemi postupují rovněž koordinovaně při rozdělování finanční podpory zasaženým z veřejných sbírek.