Dobrovolnická centra v Pardubickém kraji pomáhají Ukrajině

8. dubna 2022

V současné době se nespočet dobrovolnických aktivit po celé zemi soustřeďuje na pomoc ukrajinským rodinám přicházejícím do Česka kvůli válečnému konfliktu. Významnou roli hrají i dobrovolnická centra. Jaká je situace v Pardubickém kraji, zmapovalo Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje provozované Koalicí nevládek Pardubicka.

„Přesvědčili jsme se, že díky existenci sítě dobrovolnických center, je možné poskytovat pomoc nově příchozím systematicky. Organizátoři pomoci se měli v první vlně na koho obrátit a samozřejmě se potom přidávali i další lidé, kteří chtěli pomoct. Je to pro všechny velká zkouška odolnosti a výdrže, protože nejde jen o tu první pomoc, ale o celou další integraci hlavně ukrajinských maminek do práce a dětí do škol či školek. Teď je pro mnohé nejpodstatnější naučit se česky, a tak je zrovna velká poptávka po výuce češtiny,“ uvádí radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Dobré duše Asistenčního centra

Na Pardubicku se bezmála 200 dobrovolníků průběžně zapojuje v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU) zřízeném v Pardubicích na krajském úřadě, kde pomáhají se zajištěním denního i nočního chodu centra. Zde především asistují při tlumočení, fotografování, připravují a podávají občerstvení, hygienické potřeby, hrají si s dětmi, udržují prostory v pořádku. Organizaci pomoci koordinuje Oblastní charita Pardubice, se sháněním dobrovolníků pomáhá Dobrovolnické centrum KONEP, Univerzita Pardubice, Dobrovolnické centrum Pardubice, ale také řada firem, jako například společnost Foxconn Česká republika, ČSOB Pojišťovna, Elektrárny Opatovice nebo Česká spořitelna. Velkou zásluhu na dobrém fungování centra mají rovněž všichni dárci ať už z řad jednotlivců či firem, co pomáhají zásobovat centrum potravinami a hygienickými potřebami buď přímo na místě, nebo prostřednictvím charitní potravinové sbírky, s jejímž chodem pomáhají rovněž dobrovolníci. „Dobrovolnické centrum KONEP vysílá své dobrovolníky do KACPU také pro Správu uprchlických zařízení – Centrum na podporu integrace cizinců Pardubického kraje, a také do organizace MOST Pro, kde pomáhají nově příchozím rodinám s tlumočením, doprovody při zajišťování nejrůznějších záležitostí, s hlídáním dětí či doučování českého jazyka,“ říká Lucie Křivková, garantka Regionálního dobrovolnického centra Pardubického kraje. Dobrovolníci při volnočasových aktivitách s ukrajinskými dětmi pracují i v Dobrovolnickém centru Pardubice a v Oblastní charitě Přelouč.

Doprovázení na úřady, školy či volnočasové aktivity

Na Orlickoústecku se pomoci Ukrajině intenzivně věnuje Rodinné centrum Srdíčko. V sousedním okrese Svitavy se do pomoci zapojuje i Dobrovolnické centrum při Farní charitě Litomyšl, jehož dobrovolníci pomáhají s materiální sbírkou, s doučováním dětí nebo městu. V Dobrovolnickém centru Charity Moravská Třebová zase doprovázejí uprchlíky na úřady tak, aby měli vyřízené veškeré potřebné doklady, případně zajišťují doprovod či dojezd na místo, kde se uprchlíci ubytovávají. Dobrovolnická činnost probíhá i přímo na Vojenské škole v Moravské Třebové, kde uprchlíci pobývají. V plánu je zde také vytvoření „podpůrných skupin“ pro děti či matky s dětmi, které by se mohly vzájemně scházet v prostorách Charity Moravská Třebová. Přímo ve městě Svitavy funguje tým organizací, od pracovníků městského úřadu, přes školy, Charitu, pravoslavnou církev atd., které koordinují pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny. Každá organizace má svůj segment působnosti a všichni, včetně Dobrovolnického centra Krůček, jsou vzájemně propojeni. Úlohou dobrovolnického centra je nyní především administrace a koordinace dobrovolníků „průvodců" pro ukrajinské občany, kteří jsou jim ochotni pomoci s vyřizováním nezbytného, s doprovody na úřady, propojením na školy, časem třeba i při doprovodech dětí na kroužky nebo při zapojení do volnočasových aktivit. Nově vzniklé Dobrovolnické centrum Oblastní charity Polička spolupracuje s městem Polička, jež ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi organizuje velkou humanitární sbírku či koncert pro Ukrajinu.

Předškolky a nízkoprahové kluby

Na Chrudimsku se do vlny pomoci zapojují dobrovolníci Dobrovolnického centra Farní charity Chrudim, pomáhají například se zajišťováním materiální a finanční sbírky pro Ukrajinu či při jiných potřebných aktivitách. Dobrovolnická agentura organizace Šance pro Tebe má v plánu pomoci v zázemí svých služeb (předškolky, nízkoprahové kluby aj.) zejména s výukou dětí, trávením volnočasových aktivit, případně řešením administrativních záležitostí. K dispozici jsou i dobrovolníci tlumočníci. FOKUS Vysočina – Dobrovolnické centrum v regionu Hlinsko je rovněž se svými dobrovolníky připraveno podpořit ukrajinské uprchlíky.