Dobrovolnická služba a Metodika uznávání dobrovolnictví na vysokých školách

22. dubna 2024

Na podzim 2023 vznikla Metodika uznávání dobrovolnictví na vysokých školách, a to jako výsledek projektu Rozvoj systému uznávání neformálního vzdělávání na vysokých školách ve spojení s realizací dobrovolnických aktivit. Tento projekt koordinuje Univerzita Karlova. Mezi zapojené vysoké školy v projektu patří MUNI, UPOL, OSU, VŠCHT, UHK a UJEP.

 

Ministerstvo vnitra vítá další možnost výkonu dobrovolnictví, a to především s propagovanou výchovou k dobrovolnictví, které je nedílnou součástí připravované Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice na léta 2025-2030, a která bude předložena v letošním roce vládě ČR ke schválení. Zároveň MV vítá jakékoliv činnosti, které zvýší rozmanitost obecného dobrovolnictví a povědomí o něm.

 

 

Nicméně, je nutné upozornit, že předmětná Metodika umožňuje výkon dobrovolnictví jako součást řádného studia na vysokých školách, a zisku kreditu za výkon dobrovolnictví. Výkon dobrovolnictví (výkon dobrovolnické služby) jako součást studia je v rozporu s § 3 odst. 3 zákona č., 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě (Je-li fyzická osoba v pracovněprávním vztahu, služebním poměru, členském poměru nebo je-li žákem nebo studentem, vykonává jako dobrovolník dobrovolnickou službu mimo svůj pracovněprávní vztah, služební poměr, členský poměr, školní vzdělávání nebo studium.)

 

Výkon dobrovolnické služby v akreditovaných projektech anebo programech podle zákona o dobrovolnické službě tedy neumožňuje výkon takového dobrovolnictví, který je součástí studia, a který popisuje vydaná Metodika uznávání dobrovolnictví na vysokých školách. Student vysoké školy může vykonávat dobrovolnickou službu pouze mimo své studijní povinnosti.

 

Z toho vyplývá, že dobrovolnické organizace, které mají udělenou akreditaci na své projekty anebo programy podle zákona o dobrovolnické službě nesmí do těchto svých programů/projektů zapojit takového dobrovolníka, který vykonává dobrovolnickou službu jako součást svého běžného studia na VŠ, a tedy vykonávanou dobrovolnickou služby dle výše uvedené Metodiky.

 

Pokud by organizace, které mají akreditované projekty anebo programy dle zákona o dobrovolnické službě umožnili výkon dobrovolnické služby dobrovolníkům, kteří si tím plní své studijní povinnosti,  může být u takových dobrovolnických organizací zahájeno řízení o zrušení udělené akreditace.

 

Po konzultaci s dobrovolnickými organizacemi, které mají udělenou akreditaci podle zákona o dobrovolnické službě, a které mnohdy nemají možnost zjistit pravou motivaci dobrovolníka k výkonu dobrovolnické služby (pokud zatají, že tento výkon dobrovolnické služby je součástí řádného studia, i v souladu s uvedenou Metodikou), Ministerstvo vnitra doporučuje – vložit do dobrovolnické smlouvy následující: „Dobrovolník stvrzuje, že výkon dobrovolnická služby není součástí jeho pracovněprávního vztahu, členského poměru, ani součástí školního vzdělávání anebo studia. Pokud by se v tomto smyslu změnily jeho podmínky výkonu dobrovolnické služby, tak o této změně bezprostředně informuje dobrovolnickou organizaci.“