DOBROVOLNICTVÍ MĚNÍ SVĚT

21. února 2024

V úterý 13. února se v prostorách Administrativního a školícího centra Jihomoravského kraje uskutečnila 1. Jihomoravská konference o dobrovolnictví. Toto významné setkání přilákalo velkou a rozmanitou skupinu nadšenců a odborníků zapálených pro dobrovolnictví.

Program konference nabídl širokou škálu přednášek a workshopů, které osvětlily různé aspekty dobrovolnictví v České republice. Ředitel odboru prevence kriminality JUDr. Michal Barbořík představil pracovní verzi Koncepce dobrovolnictví pro Českou republiku a procvičil publikum ve statistikách dobrovolnictví v České republice. Kateřina Petrášová z Jihomoravského dobrovolnického centra představila strukturu regionálních dobrovolnických center a připomněla jejich význam v oblasti síťování, vzdělávání a propagace dobrovolnictví.

Posluchači byli zaujati inspirativními příklady z praxe, jako byl příběh o vzniku projektu MUNI POMÁHÁ, který sdílely Barbora Hauserová a Daniela Vonbauer. Nechyběla ani prezentace zahraniční praxe, kterou představila Silvia Cochová z Centra dobrovoľníctva v Banské Bystrici, přičemž zdůraznila citlivý přístup k budování dlouhodobých dobrovolnických programů.

Během workshopů jsme se aktivně zapojili do spolupráce s Jihomoravským krajem. Jana Holomčík Leitnerová a Kateřina Petrášová úspěšně iniciovaly spolupráci v této oblasti. S Gabrielou Jurigou jsme se ponořili do problematiky zdrojů a možností financování našich dobrovolnických akcí. Zábavnou a interaktivní formou jsme prozkoumali základy právního rámce dobrovolnictví pod vedením Terezy Veselé.  

Konference byla provázena příjemnou a přátelskou atmosférou, která umožnila vznik mnoha nových kontaktů. Jsme nadšeni z obecného zájmu o dobrovolnictví a těšíme se na další setkání.