Dobrovolnictví při mimořádných událostech má smysl

16. září 2021

V posledních měsících se dobrovolnictví a činnost samotných dobrovolníků dostávala na titulní stránky novin, mluvilo se o nich v médiích. To vše díky mimořádným událostem, při kterých dobrovolnictví bylo nedílnou součástí pomoci. Nejsou to jen uplynulé měsíce v době pandemie, kdy dobrovolníci nakupovali, dělali společnost osamělým lidem prostřednictvím telefonu, pomáhali v zařízeních paralyzovaných nedostatkem personálu a byli všude tam, kde byli potřeba.

Před několika týdny na Ústecku, podobně jako na Moravě, ukázala svou sílu příroda a to v podobě meteorologického jevu „downburst“. Tato bouře poničila několik obcí na Lounsku. Dobrovolníci zde pomáhali při odstraňování následných škod – uklízeli poničené zahrady, odstraňovali suť z veřejných prostranství i soukromých zahrad, čistili stavební materiál pro jeho další použití, atd. Sotva se pozornost společnosti stočila jiným směrem, přišla další přírodní katastrofa – blesková povodeň ve Šluknovském výběžku. I zde se do pomoci zapojily desítky dobrovolníků.

Dobrovolnictví má smysl v každé době a za každé situace, jak nám ukazuje i video vytvořené k připomenutí povodní v Šumvaldu, od kterých v těchto dnech uplynul přesně rok.