dotace na dobrovolnictví Zlínský kraj

28. prosince 2022

Program Zlínského kraje pro rok 2023 má uzávěrku pro podání žádosti 6. února 2023.

Zaměření programu:

Cílem Programu je podpora projektů realizujících dobrovolnickou službu na území Zlínského kraje s akreditací Ministerstva vnitra ČR. Důvodem poskytnutí dotace je přispět realizátorům na vzrůstající náklady na realizaci jejich projektů a podpořit vznik dalších projektů, které získávají dobrovolníky, jejichž bezplatná práce v oblasti sociální, zdravotní péče, vzdělání, mládeže, ekologie a ochrany přírody, pomáhá doplňovat kvalitu služeb a pracovní síly.

V rámci uvedené dotace jsou očekávány následující dopady: udržení/získání nových dobrovolníků jako bezplatné pracovní síly ve výše uvedených oblastech.

Podporované aktivity:

  • koordinace a organizace dobrovolnické činnosti uvnitř příjemců formou dotace na činnost.

Oprávnění žadatelé:

  • spolek, ústav, nadace, nadační fondy 
  • obecně prospěšná společnost 
  • účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti 

Další informace na stránkách Zlínského kraje.