Dotace rozvoj dobrovolnické služby na rok 2023

29. srpna 2022

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vyhlásil  Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu Rozvoj dobrovolnické služby v roce 2023 

O dotaci si mohou žádat organizace s akreditovaným projektem/programem podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě.

Veškeré bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra:

https://www.mvcr.cz/clanek/dotace-na-akreditovane-projekty-642310.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d