Duhové křídlo 2021 patřilo i dobrovolníkům

4. listopadu 2021

Duhové křídlo, tedy ocenění organizací a jednotlivců pracujících v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením, se letos v září konalo už po deváté. Hostila ho svitavská Fabrika a slavnostní atmosféru umocnila radost všech zúčastněných, že se po dlouhé době protiepidemických opatření zase potkávají. Akci každoročně organizují Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP) Pardubického kraje. Jejich zástupci vybírají z nominací, jež dorazí porotě, letos jich bylo celkem 35. „Duhové křídlo je především poděkováním lidem, kteří dobře a obětavě dělají svou práci v sociálních službách a pro osoby se zdravotním postižením. Sice porota vybere v každé kategorii vždy jednoho vítěze, ale poděkování patří všem. Lidé, kteří se pohybují v sociálních službách ať už jako profesionálové nebo dobrovolníci, mají za sebou perný rok a zaslouží si uznání za to, jak zvládali tuto práci v mimořádných podmínkách,“ uvedl předseda poroty, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

V kategorii Dobrovolník / Filantrop získal Duhové křídlo Vratislav Příhoda. Ten je dlouholetým dobrovolníkem a předsedou výkonné rady Oblastního spolku Českého červeného kříže Chrudim. Je to člověk, který s neutuchajícím zájmem a nasazením pomáhá lidem okolo sebe a všem potřebným, je velice organizačně schopný, rychlý, efektivní a se skvělými nápady. Dlouhodobě se věnuje realizaci aktivity Sociální šatník. V době pandemie zřídil a vedl krizovou linku pomoci. Společně s ostatními dobrovolníky se zapojil do pomoci osobám nejohroženějším, kterým se tak velmi rychle dostalo tolik potřebné péče a podpory.

Jednou z finalistek této kategorie byla také Ivana Rokosová. Následující slova uznání a díků směřují právě k ní od kolegů z Oblastní charity Polička, kteří ji na ocenění zaslouženě nominovali: „Atmosféra Duhového křídla 2021 ve svitavské Fabrice byla velice pohodová a přátelská. Souzněli jsme s myšlenkou, že krásnější pocit je dávat, než brát. Že dávat lidem naději, odvahu, sílu je to, co nás spojuje. Zazněla také velmi povzbudivá skutečnost, že v sociálních službách působí spousta mladých lidí, a to je zpráva velice nadějná. Služby v sociální oblasti – s láskou k lidem – tak mají nejen smysl ale i budoucnost … Naše kolegyně Iva Rokosová byla oceněna čestným diplomem v kategorii dobrovolníků. Navrhli jsme ji za její dobrovolnické nasazení v aktivitách ve prospěch naší Oblastní charity Polička, tedy našich služeb a klientů. Paní Ivana je úžasná žena, nadšená pro vše dobré, čím může potěšit a podpořit druhé, nadšená pro dobročinnost a pro charitní dílo, což jsou její naprosto srdeční záležitosti, jimiž dokáže nadchnout svoji rodinu, blízké i široké okolí. Navíc je vášnivou sportovkyní, která se nezalekne ani maratonové trati. K tomu také velmi ráda přijímá nové výzvy a zdravě testuje limity svých možností. Tyto její vlastnosti se skloubily v nápadu uspořádat běh pro podporu Domácího hospice sv. Michaela Oblastní charity Polička. Nejen že se nápad zrodil v její hlavě, ale se vším všudy za pomoci drobného realizačního týmu dotáhla myšlenku k uskutečnění a celý průběh velmi obětavě administrovala, připravovala, vyhodnocovala. Nezůstalo jen u administrace. Běh pro hospic byl určen široké veřejnosti a měl pět různě dlouhých tratí, včetně té maratonové. Paní Iva je absolvovala všechny a pěkně nás „doběhla“ mimořádně skvělými časy. Celá akce, jíž žila poličská Charita i celý region po 30 dnů měsíce dubna, ve výsledku přinesla domácímu hospici úctyhodnou částku 83 302 Kč. Na požádání pak Iva přednášela o okolnostech takového projektu i dalším organizacím v regionu. Moc nás těší, že máme ve své blízkosti takto mimořádného člověka, velice si jí vážíme a za její obětavost a dobrovolnické nasazení jsme ji rádi nominovali na odměnění cenou DUHOVÉ KŘÍDLO 2021. Ivi, ještě jednou děkujeme Tobě i Tvému realizačnímu dobrovolnickému týmu – rodině a přátelům…“