Grantová výzva: Spolu je nám lépe

11. září 2023

Nadace EP Corporate Group vyhlašuje grantovou výzvu.

Programová oblast Senioři v nouzi je zaměřena na zvýšení kvality života seniorů, kteří zůstávají ve svém domácím prostředí a pokrytí jejich základních životních potřeb.

Grantová výzva Spolu je nám lépe – mezigenerační solidarita a snížení sociální izolace osamělých seniorů je určena pro seniory ve věku nad 65 let s důrazem na ty, kteří žijí v materiální a sociální deprivaci a kteří se z důvodu věku, zdravotního stavu a sociální situace ocitají bez kontaktu se svým okolím a mají nulové nebo ztížené možnosti účastnit se komunitního a sociálního života.

V souvislosti s výše uvedeným, lze nadační příspěvek použít na aktivity vedoucí ke snížení sociální izolace osamělých seniorů pomocí akreditovaných dobrovolnických programů v lokalitě, kde senior žije.

 

Oprávnění žadatelé o finanční grant

Právnická osoba – výhradně tyto nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice a s akreditací dobrovolnického programu u MV ČR: zapsaný spolek, zapsaný ústav, církevní organizace, obecně prospěšná společnost. Na jedno IČO lze podat více projektů, za každé zařízení jeden.

Nadace nepodporuje domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením.

Časový harmonogram

Termín spuštění výzvy: 6. 9. 2023

Termín ukončení výzvy: 1. 11. 2023

Celková alokace finančních prostředků na tuto výzvu je 5 mil. Kč.

Maximální výše příspěvku není stanovena.

 

Veškeré informace naleznete na: Výzva: Spolu je nám lépe (nadaceepcg.cz)