Informace k testování dobrovolníků

17. května 2021

V mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví pro oblast zdravotních a sociálních služeb je s účinností od 9. března 2021 jasně dána povinnost testování pro osoby přicházející do přímého kontaktu s klienty, tedy včetně dobrovolníků, přičemž náklady na jejich testy jdou zcela za poskytovatelem zdravotních či sociálních služeb.

V mimořádném opatření pro nestátní neziskové organizace se testovací povinnost s účinností od 6. dubna 2021 váže k pracovišti zaměstnavatele a jednoznačně z něho nevyplývá, zda a v jakém rozsahu se testovací povinnost vztahuje na dobrovolníky působící mimo oblast sociálních a zdravotních služeb, popř. v terénu. Z výkladu Ministerstva zdravotnictví k tomuto mimořádnému opatření vyplývá, že povinnost testovat se mají kromě zaměstnanců také osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah (tedy i dobrovolníci), vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci., tj. na centrále či pobočce organizace, případně v jiných společných prostorech, kde se tyto osoby potkávají s ostatními zaměstnanci. V případě, že zaměstnavatel nakoupí testy používané pro testování laickou osobou a poskytne je svému zaměstnanci, resp. dobrovolníkovi na centrále, tak je možné nárokovat úhradu vůči příslušné zdravotní pojišťovně, a to v rozsahu jmenného seznamu osob. Zde je nárok 60 Kč čtyřikrát do měsíce, tj. max 240 Kč/měsíc na jednu osobu (1 rodné číslo či číslo pojištěnce), a je hrazen z fondu prevence.