Informace MVČR

31. července 2023

Odbor prevence kriminality MV informuje, že tradiční schůzka k dotačnímu programu Rozvoj dobrovolnické služby 2024 proběhne dne 12. září 2023 od 9.30 v budově MV – Letná.

Tato schůzka je určena pouze pro organizace, které mají akreditovaný projekt anebo program dle zákona o dobrovolnické službě!

Přihlášení bude spuštěno na konci srpna 2024, kdy bude také na stránkách MV  a zde zveřejněna výzva k podávání žádostí, zásady programu a metodika pro uživatele JDP.

Doporučujeme osobní účast na této schůzce, a to vzhledem k tomu, že žádosti na rok 2024 budou nově podávány výhradně elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu MF.

Zároveň upozorňujeme v souladu s čl. 6 odst. 14 Zásad poskytování dotací v programu Rozvoj dobrovolnické služby 2022 na blížící se termín pro zaslání výroční zprávy za rok 2022, pro všechny organizace které obdržely dotaci v daném Programu.

Nejpozdější datum zaslání je 31.7.2022 ideálně datovou schránkou na MV. Nesplnění této povinnosti je považováno za porušení rozpočtové kázně a sankcionováno odvodem ve výši 5 % z celkové částky dotace.