Jak proběhla konference o dobrovolnictví v Brně?

15. února 2022

19. 1. jste se námi mohli setkat v krásném prostoru Otevřené zahrady a mimo jiné zjistit jak lze dobrovolnickou zkušenost dobře využít v životopise. 

 

Koordinátoři dobrovolníků, zaměstnavatelé, personalisté, ale i samotní dobrovolníci měli možnost se ve středu 19. ledna zúčastnit školení Meeting Point, které Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje pořádalo. Návštěvníci z řad dobrovolníků se tu mohli dozvědět, jak zhodnotit své dobrovolnické zkušenosti a ti z řad koordinátorů naopak jak s dobrovolníky a jejich rozvojem pracovat. V rámci akce byla také představena databáze Meeting Point, která propojuje dobrovolníky a zaměstnavatele a doufáme, že přispěje ke zviditelnění tématu dobrovolnictví na pracovním trhu.

Celý workshop se zabýval třemi oblastmi. První byla zaměřená na rozvoj kompetencí dobrovolníků. Během této části měli účastníci šanci zjistit, jak mohou dobrovolnické zkušenosti přispět k růstu jejich dovedností, znalostí, a především také jak je důležité si tyto nabyté kompetence uvědomit a reflektovat. Následně jsme v druhé části s koordinátory probrali, jak s rozvojem dobrovolníků pracovat a vzájemně jsme si vyměnili zkušenosti z praxe. Sdíleli jsme s nimi tipy pro reflexivní práci a představili jim nástroje, které mohou s dobrovolníky využít k jejich dalšímu vzdělávání. Podívali jsme se ale i na to, jak dobrovolnou práci náležitě ocenit. Ve třetí části jsme se opět věnovali samotným dobrovolníkům a zavedli jsme s nimi řeč na téma, jak si sami uvědomují, co se během dobrovolnictví naučili a podívali jsme se na to, jak mohou své zkušenosti využít ve svých životopisech a na pracovních pohovorech. Na závěr byla všem návštěvníkům představena databáze Meeting Point.

V rámci akce jsme také s hosty hejtmanem Jihomoravského kraje Janem Grolichem, členy HZS JMK a zástupci neziskových organizací probrali stav situace po tornádu. Společně jsme se zamysleli nad tím, jak do krizového řízení zapojit neziskové organizace a jaké zkušenosti můžeme předat ostatním krajům.

Všem zúčastněným děkujeme. Doufáme, že pro ně setkání bylo přínosné a těšíme se na další spolupráci.

RDC Jihomoravského kraje