Jednání k šetření dobrovolnictví s Českým statistickým úřadem

13. března 2024

V pondělí 4. března 2024 se uskutečnilo jedno z řady jednání s Českým statistickým úřadem k prvnímu celonárodnímu šetření dobrovolnické činnosti v ČR. Práce nad metodikou šetření proběhla v roce 2022 za účasti zástupců Rady vlády pro NNO, Ministerstva vnitra, ČSÚ a dalších odborníků akademické i neziskové sféry.

Od července do prosince 2023 probíhalo samotné šetření v domácnostech. Nyní dochází ke kontrole a zpracování dat. Zveřejnění výsledků je plánováno na tiskové konferenci v červnu 2024.

 

více informací o statistickém šetření dobrovolnictví v ČR naleznete na stránkách ÚŘADU VLÁDY  zde:

Jednání k šetření dobrovolnictví s Českým statistickým úřadem | Vláda ČR (gov.cz)