Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR

1. října 2019

Vznikl koncept Koncepce dobrovolnictví v ČR na léta 2020-2029.

Koncept naleznete zde