Křesadlo 2020 – Karlovarský kraj

12. března 2021

Ve spolupráci s Mateřským centrem Karlovy Vary, z.s. vyhlašujeme již 12. ročník ceny Křesadlo v Karlovarském kraji.

Nově je možné nominovat i osoby, které se podílely na dobrovolnické činnosti během probíhající pandemie.

Celá akce vyvrcholí slavnostním ceremoniálem 16. 4. 2021 od 18.00 hodin v hotelu Imperiál v Karlových Varech. V případě nepříznivé epidemické situace bude slavnostní ceremoniál přesunut na jiný termín.

Záštitu nad touto akcí převzal náměstek hejtman Karlovarského kraje, pan Ing. Petr Kulhánek a primátorka města Karlovy Vary Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA.