Kulatý stůl k rozvoji dobrovolnictví MSK

3. února 2022

V pondělí 31. 1. 2022 pořádal výzkumný ústav Accendo,  kulatý stůl k rozvoji dobrovolnictví v Moravskoslezském kraji, u kterého se potkali nejen zástupci Ministerstva vnitra odboru prevence kriminality, který má oblast dobrovolnictví v gesci , ale i zástupci kraje, včetně náměstka hejtmana MSK pana Jiřího Navrátila, zástupci Ostravy a dalších obcí v kraji a především zástupci lokálních dobrovolnických center, dobrovolnických organizací, dobrovolníků a my, Regionální dobrovolnické centrum Moravskoslezského kraje.

Úvodní slovo si vzal  Mgr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, který účastníkům přiblížil projekt Koncepci rozvoje dobrovolnictví v České republice a akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví. Jeho historii i předpokládaný vývoj, roli ministerstva vnitra   a role Regionálních dobrovolnických center, která má být hlavně informační a propagační. K regionálním dobrovolnickým centrům dále řekl, že “Projekt je celorepublikový,, ale dobrovolnické aktivity,  probíhají převážně  ve městech, v krajích. Oblasti, ve kterých dobrovolníci působí jsou ve městech, odkud pochází. Naše role MV je ve vytváření vhodných podmínek a koordinované podpory dobrovolnictví a vytvoření základních předpokladů, ve kterých by dobrovolnictví mělo fungovat.” Zároveň zástupci Ministerstva vnitra všechny účastníky kulatého stolu pozvali na závěrečnou konferenci k projektu, která se chystá na 31. 5. 2022.

Jsme rádi, že jsme dostali prostor prezentovat RDC, čehož se zhostila vedoucí Regionálního dobrovolnického centra MSK Dagmar Hoferková. Shrnula všechny aktivity, které u nás během 21 měsíců provozu RDC proběhly. Od založení webových stránek, přes dny otevřených dveří, Dnů dobrovolnictví, po školení jak pro dobrovolníky, tak pro koordinátory dobrovolníků a kontaktních osob. Poslední slova její úvodu patřila Moravskoslezskému kraji: “Chci poděkovat MV, že nám dali důvěru, tento projekt realizovat a také MSK, že nás podpořil a doufám, že bude podporovat dále. “.

Za Moravskoslezský kraj shrnul aktivity náměstek hejtmana Jiří Navrátil. Popsal jak kraj pomáhal občanům v době pandemie a jak se postupně rodila potřeba vzniku projektu BOSMEPARTYJA: “Cílem bylo posílení dobrovolnictví v praxi. Impulsem byl akutní nedostatek pracovníků v sociálních službách na území kraje. MSK ve spolupráci s RDC ADRA spustila výzvu, aby se lidé zapojili do pomoci. Zřízena byla adresa [email protected], přes kterou se dobrovolníci hlásili. Zaznamenali jsme nový fenomén dobrovolnictví. Každý 5 dobrovolník zapojený do projektu BOSMEPARTYJA chce pokračovat i po skončení projektu.”

Pan náměstek přidal i jedno krásné poděkování: “Chtěl bych na tomto místě poděkovat paní ředitelce Dagmar Hoferkové za spolupráci. Za mě osobně i za celý Moravskoslezský kraj, že dobrovolnictví je smysluplné, důležité a my je jako Moravskoslezský kraj budeme i nadále podporovat.”

Dále kulatý stůl pokračoval diskuzí o rozvoji dobrovolnictví v kraji, roli kraje a vzniku zastřešují dobrovolnické organizace. K těmto otázkám se vyjadřovali hlavně zástupci lokálních dobrovolnických center a dobrovolnických organizací v kraji. Z této diskuze nám vyplynulo několik bodů, například potřeba setkávání a supervize koordinátorů dobrovolníků. školení jak dobrovolníků, koordinátorů ale i přednášky a informovanost ve školách – “vychovávat” si dobrovolníky už od dětství. A v neposlední řadě také potřeba zlepšit propagaci dobrovolnictví.