Mimořádný dotační program

26. září 2022

Zveřejnění výsledků mimořádné výzvy - Program podpory fungování Regionálních dobrovolnických center v souvislosti se zvládáním dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu

 

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra zveřejnil výsledky mimořádné dotační výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu podpory fungování Regionálních dobrovolnických center v souvislosti se zvládáním dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu (dále jen „Výzva“). Dotace jsou poskytovány na základě usnesení vlády České republiky č. 285 ze dne 6. dubna 2022 ke stanovení strategických priorit vlády České republiky ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu ve znění usnesení vlády České republiky č. 560 ze dne 22. června 2022 a na základě usnesení vlády České republiky č. 309 ze dne 13. dubna 2022.

Veškeré informace o dotačním řízení naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Odkaz zde:

 Mimořádná výzva - Program podpory fungování Regionálních dobrovolnických center v souvislosti se zvládáním dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)