Občanské vzdělávání, dobrovolnictví a participace mládeže

4. prosince 2021

Organizace RADKA z.s. v rámci projektu Aktivně k občanství v Ústeckém kraji, který je podpořen z programu Active Citizens Fund, realizovala 1. veřejnou konferenci na téma Občanské vzdělávání, dobrovolnictví a participace mládeže.

Aktivně k občanství v Ústeckém kraji je název projektu, který je podpořen z programu Active Citizens Fund. Projekt je určen pro žáky základních škol a studenty středních škol či učňovských oborů. Cílem projektu je tedy posílit jejich důvěru ve fungování občanské společnosti a demokracii i v sebe sama a dát jim možnost uvědomit si, že jsou schopni měnit věci okolo sebe a možná i dál. Zvýšíme tak povědomí dětí a mládeže o dobrovolnictví a občanské angažovanosti prostřednictvím realizace projektových aktivit tak, aby se nejednalo pouze o pasivní příjem informací, ale stali se nedílnou součástí hledání možných řešení a zabránění negativních dopadů. Jednou z projektových aktivit je realizace konferencí pro odbornou i laickou veřejnost. První plánovaná konference se uskutečnila 23. listopadu 2021 a další je plánovaná v říjnu 2022.

„Konferenci jsme přesunuli do online podoby a byla nabytá spoustou zajímavých příspěvků o dobrovolnictví, neformálním vzdělávání dětí a mládeže na různá témata. Jako je např. násilí v různých podobách, finanční gramotnost, občanská angažovanost. Zazněly informace o aktivitách z Eurodesku, výstupy z projektu Meeting Point – dobrovolnická zkušenost v životopisu od Plán B, z. s.. Další organizace, které prezentovali své aktivity a sdíleli tak své zkušenosti a inspiraci pro ostatní účastníky byla Naděje, Sociální agentura, o.p.s. a Nová škola, o.p.s. O aktuálním výzva programu Active Citizens Fund hovořila programová koordinátorka Khrystyna Verbytská,“ uvedla Bc. Lucie Dvořáková, DiS., koordinátorka projektu.

Dalšími projektovými aktivitami je realizace přednášek, workshopů a interaktivních her pro žáky ZŠ a studenty SŠ v Ústeckém kraji. O celé nabídce aktivit se dozvíte na webových stránkách projektu.

„Zaujala mě aktivní práce organizace RADKA, přínosné informace ohledně výzev a podpory Active Citizens Fund a možnosti zapojení se do zajímavých projektů. Budu se těšit na příští snad v osobním provedení. Myslím, že komunikace – dotazování plyne jednodušeji. Může pak docházet i ke sdílení přímo mezi jednotlivými účastníky,“ řekla jedna z účastnic konference.

Další plánovanou aktivitou je realizace akreditovaného kurzu Studium pedagogiky volného času. Bude probíhat od 11. 2. 2022 do 14.5.2022. Akreditace MŠMT ČR je podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v rozsahu 40 hodin. Výstupem je certifikát opravňující absolventy k práci ve střediscích volného času, v domovech dětí a mládeže a v dalších školských zařízeních zájmového vzdělávání, např. jako táboroví vedoucí, aj. 

Kontakty: Bc. Lucie Dvořáková, DiS., tel. 774 946 378, email [email protected]