Ocenění dobrovolníků a dobrovolnických organizací za pomoc v době pandemie - Pardubický kraj

3. října 2022

Ocenění dobrovolníků a dobrovolnických organizací za pomoc v době pandemie - Pardubický kraj

V oblasti dobrovolnictví má významný vliv na propagaci dobrovolnictví a ocenění nezištné práce dobrovolníků také udělování dobrovolnických cen. Pořádání těchto cen ale není samozřejmostí ve všech částech/krajích ČR a existující ocenění nejsou ani nijak koordinována, dokonce o nich neexistuje ani ucelený přehled. Celonárodní ocenění pro dobrovolníky a dobrovolnické organizace v ČR neexistuje vůbec.

Pilotní realizace celonárodní ceny pro dobrovolníky a dobrovolnické organizace „Cena za DOBROvolnictví“ v rámci projektu proběhla v souvislosti s oceněním za pomoc v době pandemie.

Níže vám postupně po jednotlivých krajích za každé RDC (ale i další kraje, které nominace zaslaly) budeme představovat nominace pro dobrovolníky a dobrovolnické organizace. Pokud se již předem chcete podívat na vítěze a fotografie z předávání, můžete si přečíst tiskovou zprávu.

RDC Pardubického kraje: Dobrovolník

Jméno nominovaného dobrovolníka: Vratislav Příhoda

Vratislav Příhoda je vítěz loňského ocenění „Duhové křídlo“, jež uděluje Pardubický kraj ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. Je dlouholetým dobrovolníkem a předsedou výkonné rady Oblastního spolku Českého červeného kříže Chrudim. Je to člověk, který s neutuchajícím zájmem a nasazením pomáhá lidem okolo sebe a všem potřebným, je velice organizačně schopný, rychlý, efektivní, a přichází vždy se skvělými nápady. Dlouhodobě se věnuje realizaci aktivity Sociální šatník. V době pandemie se společně s ostatními dobrovolníky CČK zapojil do pomoci osobám nejohroženějším, kterým se tak velmi rychle dostalo tolik potřebné péče a podpory. Zřídil a vedl bezplatnou telefonní krizovou linku pomoci, přes níž během 15 měsíců jejího fungování členové a dobrovolníci Českého červeného kříže Chrudim vyřídili více jak 2 600 hovorů. Organizoval také další dobrovolnickou pomoc pro osamocené seniory nebo lidi v karanténě či izolaci, a to především v podobě zajištění nákupů potravin a drogerie, rozvozu obědů, zajištění léků, dopravy k lékaři a dalších služeb. Na začátku pandemie se s ČČK věnoval rovněž pomoci při distribuci dezinfekcí a roušek, výrobě ochranných štítů, podpoře zdravotníků a pracovníků v zařízeních sociální péče apod.

RDC Pardubického kraje: Dobrovolnická organizace

Název nominované organizace: Český červený kříž Chrudim

Český červený kříž Chrudim na začátku pandemie zřídil bezplatnou telefonní linku 800 477 774, a také se staral se o její propagaci. Díky dobrovolníkům CČK se podařilo během 2 dnů od jejího zřízení rozdat letáčky s informacemi téměř do všech domácností v Chrudimi. Linka byla v provozu od 13. 4. 2020 do 31. 5. 2021. Během těchto 15 měsíců členové a dobrovolníci Českého červeného kříže Chrudim přes ní vyřídili více jak 2 600 hovorů. S ohledem na nově vzniklou epidemiologickou situaci, se kterou se dosud nikdo nesetkal, se první hovory na lince týkaly obecných informací ohledně onemocnění COVID-19 a platných vládních opatření. Obzvláště senioři se těžce smiřovali s izolací od svých rodin, obávali se o své blízké a řešili existenční problémy. Jednou z činností, která byla poskytována po celou dobu provozu linky, byla psychosociální podpora. Vyškolení dobrovolníci formou podpůrného hovoru volajícím poskytli nejen bezpečný prostor pro sdělení svých obav, ale také nasměrování k možným řešením. Postupně se senioři na linku obraceli s žádostmi o pomoc s registrací k očkování. Na informační linku navazovaly také další služby pro osamocené seniory i ostatní ohrožené skupiny lidí. Jednalo se především o zajištění nákupů potravin a drogerie, rozvoz obědů, zajištění léků, dopravy k lékaři a dalších služeb. Postupně byly tyto služby navíc nabízeny i pro lidi v karanténě či izolaci. Na začátku pandemie, kdy byl nedostatek ochranných pomůcek, nechyběla distribuce dezinfekcí a roušek, které mohly být potřebným občanům distribuovat nejen díky podpoře města Chrudim, ale také díky dobrovolníkům, kteří textilní roušky ušili doma a odevzdali na sběrných místech. Dobrovolníci pro zdravotníky a další lidi v první linii také vyráběli ochranné štíty a zajistili rozprašovače na dezinfekce do mnoha organizací. Díky spolupráci s některými obchodními domy se podařilo získat sladkosti, které byly následně distribuovány mezi zdravotníky, pečovatele domovů pro seniory a dětem do dětských domovů. ČČK také poskytoval nouzové ubytování pro COVID pozitivní lidi bez domova.