Ocenění dobrovolníků a dobrovolnických organizací za pomoc v době pandemie - RDC Jihomoravského kraje

26. září 2022

Ocenění dobrovolníků a dobrovolnických organizací za pomoc v době pandemie - RDC Jihomoravského kraje

V oblasti dobrovolnictví má významný vliv na propagaci dobrovolnictví a ocenění nezištné práce dobrovolníků také udělování dobrovolnických cen. Pořádání těchto cen ale není samozřejmostí ve všech částech/krajích ČR a existující ocenění nejsou ani nijak koordinována, dokonce o nich neexistuje ani ucelený přehled. Celonárodní ocenění pro dobrovolníky a dobrovolnické organizace v ČR neexistuje vůbec.

Pilotní realizace celonárodní ceny pro dobrovolníky a dobrovolnické organizace „Cena za DOBROvolnictví“ v rámci projektu proběhla v souvislosti s oceněním za pomoc v době pandemie.

Níže vám postupně po jednotlivých krajích za každé RDC (ale i další kraje, které nominace zaslaly) budeme představovat nominace pro dobrovolníky a dobrovolnické organizace. Pokud se již předem chcete podívat na vítěze a fotografie z předávání, můžete si přečíst tiskovou zprávu.

RDC Jihomoravského kraje: Dobrovolník

Jméno nominovaného dobrovolníka: Jakub Fišák

Jakub je studentem doktorského studijního programu se zaměřením na astrofyziku. Svůj zájem o tento obor promítá i do své dobrovolnické činnosti. V rámci dobrovolnického programu kouzelnické Letní školy doučování připravil závěrečný program ve formě fyzikálních pokusů. V průběhu letní školy se kromě příprav programu věnoval i přímo doučování dětí, čemuž se věnuje dlouhodobě od začátku pandemie. Kromě doučování se Jakub neváhá zapojit i do jiných aktivit MUNI POMÁHÁ. Již více než rok pravidelně jezdí pomáhat do tišnovské nemocnice s přímou péčí o pacienty, v uplynulém roce pomáhal stěhovat seniora, jezdil s námi odklízet trosky do oblasti zasažené tornádem nebo se zapojil při revitalizaci Ústředního hřbitova v Brně. Jakub se aktivně zapojuje i do dění MUNI POMÁHÁ, roznáší plakáty, dává nám zpětnou vazbu a účastní se akcí jako například DOBROpiknik, kde může sdílet své bohaté dobrovolnické zkušenosti.

RDC Jihomoravského kraje: Dobrovolnická organizace

Název nominované organizace: Šijeme roušky v Brně

Iniciativa Šijeme roušky v Brně dokázala zajistit ochranné roušky mnoha sociálním službám v době, kdy byl ochranných pomůcek akutní nedostatek. Skupina dobrovolníků dokázala dlouhodobě a systematicky koordinovat desítky dobrovolníků, mobilizovat veřejnost k společensky prospěšné aktivitě i dárcovství. Iniciativu Šijeme roušky v Brně tvořila velmi rozličná skupina dobrovolníků nejrůznějších profesí a zaměření, kteří chtěli smysluplně využít čas. Každý ze zapojených lidí si postupně vytvořil specializaci na konkrétní aktivitu (střih, šití, volba materiálu, komunikaci s organizacemi nebo distribuce), že iniciativa se stala dobře fungující firmou bez nároků na honorář. Svoji činnost navíc musela udržovat v bezpečnostním režimu tak, aby se jednotliví lidé navzájem nesetkávali. Zároveň pečlivě dbali na maximální využití technického vybavení i materiálu. Za svoje působení vydali 27870 ks látkových roušek, nano roušek: 3700, ochranných čepic: 1250, ochranných návleků: 2500, zakládačů na šikmý proužek na 3D tiskárně: 6000, ochranných štítů: není přesná evidence - odhadem desítky tisíc, počet šicích dílen: 7, počet domácích dílen: 490, počet řidičů: 235, počet cyklistů na rozvoz: cca 100. Činnost iniciativy vyústila ještě v další krok, kterým byl vznik speciálních "charitativních" roušek s nápisem PUSU od brněnského výtvarníka a streetartového umělce TIMO. Roušky s nápisem PUSU! bylo možné zakoupit na speciálně vytvořeném webu www.pusu.cz. "Roušky PUSU! milujeme a podle nás krásně vystihují, kolik radosti (i strastí) z našeho úsilí vzešlo," uvádí dobrovolníci z Šijeme roušky v Brně. "Chtěli jsme pomoct nejen materiálně, ale zároveň dál šířit i myšlenky a názory, na které jsme společně naráželi a na které jsme chtěli naší dobrovolnickou prací poukázat. Proto jsme oslovili brněnského street artistu Tima. Timo tak na chvíli přešel od panelákových zdí ke kusu bavlněné látky a naši společnou touhu o univerzální vyslovení sounáležitosti zkoprimoval do jednoho jediného slova. PUSU!?" dodávají. Do propagace roušek pusu se zapojila řada významných osobností - např. katolický kněz M. O. Vácha, senátor J. Papoušek, herci z Divadla Husa na provázku nebo ředitel Psychologického ústavu AV prof. T. Urbánek. Pro Diecézní charitu Brno dokázala iniciativa získat přes 100 tisíc korun prodejem této speciální roušky. Pro pracovníky Diecézní charity Brno bylo navíc nesmírně povzbuzují a motivující potkávat na veřejnosti i na sociálních sítích ty, kteří nosili roušku s nápisem PUSU!