Ocenění dobrovolníků a dobrovolnických organizací za pomoc v době pandemie RDC Karlovarského kraje

12. září 2022

Ocenění dobrovolníků a dobrovolnických organizací za pomoc v době pandemie

V oblasti dobrovolnictví má významný vliv na propagaci dobrovolnictví a ocenění nezištné práce dobrovolníků také udělování dobrovolnických cen. Pořádání těchto cen ale není samozřejmostí ve všech částech/krajích ČR a existující ocenění nejsou ani nijak koordinována, dokonce o nich neexistuje ani ucelený přehled. Celonárodní ocenění pro dobrovolníky a dobrovolnické organizace v ČR neexistuje vůbec.

Pilotní realizace celonárodní ceny pro dobrovolníky a dobrovolnické organizace „Cena za DOBROvolnictví“ v rámci projektu proběhla v souvislosti s oceněním za pomoc v době pandemie.

Níže vám postupně po jednotlivých krajích za každé RDC (ale i další kraje, které nominace zaslaly) budeme představovat nominace pro dobrovolníky a dobrovolnické organizace. Pokud se již předem chcete podívat na vítěze a fotografie z předávání, můžete si přečíst tiskovou zprávu.

RDC Karlovarského kraje: Dobrovolník

Jméno nominovaného dobrovolníka: Petr Fiala

Petr Fiala během 1. vlny pandemie shromáždil dobrovolníky a majitele 3D tiskáren. Vytvořil tak tým dobrovolníků, který vytiskl více než 4000ks štítů pro zájemce z 1. linie, a to vše zdarma a ve svém volném čase. Je také organizátorem charitativní sbírky Káva za dobrý skutek. Angažuje se však i v jiných podobných akcích, dlouhou řadu let se věnuje též mládeži a organizaci jejího volného času. Získal Křesadlo 2020.

RDC Karlovarského kraje: Dobrovolnická organizace

Název nominované organizace: Komunitní osvětové společenství (KOS) – OBDŽEL CENU DOBRO - VÝHERCE

Komunitní osvětové společenství (KOS) v době pandemie vytvořili síť dobrovolníků šijících roušky. Ty pak distribuovali zdarma nejen u nás, ale i za hranicemi v sousedním Německu. Ušili jich víc než 13 000. Na podpoře chebských zdravotníků se podíleli i se skupinou Pečeme/vaříme pro první linii. Dále vytvořili projekt "KOS pomáhá na západě“, nabízejícího psychosociální i praktickou pomoc všem lidem na Chebsku, kteří jí v souvislosti s tím, jak jim koronavirus zasáhl do života, potřebují. Součástí tohoto projektu je i podpůrná telefonická linka pro psychicky i fyzicky vyčerpané zdravotníky. Pomoci zdravotníkům v krizi zpracovat enormní zátěž formou podpory profesionálních terapeutů přímo v nemocnici, je pak cílem dalšího projektu s názvem „Nejsme v tom sami, jsme v tom společně“, který také tato organizace vytvořila.

Dále také organizují koncerty skupiny The Tap Tap, ve které hrají handicapovaní muzikanti, mají kulturně osvětový festival PATAFEST pořádaný v domově pro osoby s postižením PATA u Hazlova, Jarmarky radosti, a mnoho dalších počinů spojujících veřejnost se světem handicapovaných.

V letošním roce byla jejich zakladatelka paní Lucie Poláková nominována na Křesadlo 2020.