Ocenění dobrovolníků a dobrovolnických organizací za pomoc v době pandemie- RDC Plzeňský kraj

19. září 2022

Ocenění dobrovolníků a dobrovolnických organizací za pomoc v době pandemie - RDC Plzeňský kraj

V oblasti dobrovolnictví má významný vliv na propagaci dobrovolnictví a ocenění nezištné práce dobrovolníků také udělování dobrovolnických cen. Pořádání těchto cen ale není samozřejmostí ve všech částech/krajích ČR a existující ocenění nejsou ani nijak koordinována, dokonce o nich neexistuje ani ucelený přehled. Celonárodní ocenění pro dobrovolníky a dobrovolnické organizace v ČR neexistuje vůbec.

Pilotní realizace celonárodní ceny pro dobrovolníky a dobrovolnické organizace „Cena za DOBROvolnictví“ v rámci projektu proběhla v souvislosti s oceněním za pomoc v době pandemie.

Níže vám postupně po jednotlivých krajích za každé RDC (ale i další kraje, které nominace zaslaly) budeme představovat nominace pro dobrovolníky a dobrovolnické organizace. Pokud se již předem chcete podívat na vítěze a fotografie z předávání, můžete si přečíst tiskovou zprávu.

RDC Plzeňského kraje: Dobrovolník

Jméno nominovaného dobrovolníka: Anička Stejskalová

Rádi bychom nominovali na ocenění do celostátní ceny pro dobrovolníky a dobrovolnické organizace dobrovolnici, dlouhodobou dobrovolnou předsedkyni Vozíčkářů Plzeňska, neúnavnou běžkyni všech charitativních běhů organizovaných v dosahu jejích „galusek“ a ženu, která ve svém bohatém životě nachází i prostor pro pomoc těm, kteří naši pomoc velmi potřebují. Anička Stejskalová figuruje v dobrovolnickém světě v našem regionu už velmi dlouhou dobu a do TOTEMu poprvé přišla 5. 10. 2012 s žádostí poskytnutí prostor v bezbariérovém prostředí, protože se její „ovečky“ z Vozíčkářů Plzeňska rády setkávají a tráví společný čas s hudbou, tancem, pin pongem a povídáním. Brzy jsme vzájemně zjistily, že ani jinak mezi námi nejsou bariéry, Anička se stala velkým fanouškem všeho dobrovolnického, co se v TOTEMu děje, a tak se naše cesty už nerozešly.

Anička je dobrovolnicí, která podporuje mnoho organizací a spoustu klientů v nich různými formami. Kromě pomoci členům Vozíčkářů Plzeňska, pro které organizuje mnoho aktivit a akcí a řeší s nimi všechny jejich problémy, dochází např. do Stacionáře pro seniory do DOMOVINKY, kde podporuje charitativní akce, pomáhá seniorům trávit smysluplně a s radostí jejich volný čas, a mimo jiné načetla několikadílnou audioknihu Záhada na ostrově Lemurů. V rámci Dobrovolnického klubu Klíč v TOTEMu pomáhá při jednorázových akcích a ani v lese pro ni její vozíček není překážkou. Je součástí každého charitativního běhu v širokém i blízkém okolí.

V současnosti nejnověji Anička dochází do mateřské školky v Plzni Skvrňanech jako „POHÁDKOVÁ BABIČKA“ číst dětem. V rámci posledního celosvětově náročného období od jara 2020 do současnosti je aktivním dobrovolníkem v projektu MOSTY, který propojuje ty, kteří pomoc potřebují s těmi, kteří ji nabízejí. Poskytuje podporu

osamělým seniorům, handicapovaným kolegům, maminkám samoživitelkám a všem potřebným v zabezpečování základních životních potřeb v nestandartních životních situacích: jednak v době restrikcí spojených s COVID 19 a jednak např. při nemoci, karanténě, po operacích, v době krátkodobé nepřítomnosti dalších členů rodiny apod. Často se u osamělých klientů objevuje potřeba sociálního kontaktu, který není naplněn rodinou ani sousedstvím, pro který si už některý senior nedokáže dojít do nabízené aktivizační služby. Anička od jara 2020 podporuje 4 seniory jako Přítel na telefonu, ale na žádost koordinátorky, která sbírá potřeby osamělých, přiveze i nákup, roušku, TOTEMové noviny a hlavně „lidský dotek“ a bezpečí, že člověk na těžkou životní situaci není sám. Je velmi empatická, a tak dokáže upozornit na situaci, kdy osamělý senior nezvládá náročnou situaci fyzicky nebo mentálně, a tak s její pomocí dokážeme včas hledat řešení ať už v rámci rodiny nebo profesionálních sociálních služeb.

Na Aničce velmi oceňuji aktivní přístup ke všem příležitostem a činnostem, které v TOTEMu a dalších organizacích objevila, její spolehlivost, zodpovědnost a ochotu pracovat nad rámec dohody v okamžiku, kdy TOTEM nebo kdokoli v blízkosti potřebuje. Svým přátelským postojem, všestranností, spolehlivostí a iniciativou je dobrou motivací a příkladem pro dobrovolníky pracující v regionu.

RDC Plzeňského kraje: Dobrovolnická organizace

Název nominované organizace: Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s. - provozovatel RDC Plzeňského kraje a zároveň osoba odpovědná za nominaci ceny

V rámci nouzového stavu na jaře 2020, vyhlášeného v souvislosti s propuknutím pandemie onemocnění covid-19, vzniklo v Plzni ve spolupráci Statutárního města Plzeň a neziskového sektoru Krizové centrum, které mělo za cíl zabezpečit základní potřeby pro seniory žijící na území města Plzeň. Krizová linka sbírala potřeby a požadavky seniorů a po jejich filtraci TOTEM, z. s. poskytoval dobrovolnické zabezpečení těchto požadavků.

K 30. 6. 2020 byly uskutečněny tyto výstupy:

1. Zapojeno 296 nově získaných a proškolených, zasmluvněných a pojištěných dobrovolníků (v rámci

všech aktivit)

• Připravena metodika bezpečné bezkontaktní práce v terénu pro dobrovolníky

• Připravena metodika pro telefonickou intervenci pro dobrovolníky

• Připravena metodika pro On-line doučování v rodinách bez rodičovských kompetencí

2. Podpořeno 1348 seniorů a dalších potřebných, dále ve školní přípravě 27 dětí, ve stanovém centru cca 50 lidí bez domova

3. Naplněno 2 921 požadavků delegovaných z Krizového centra pro dobrovolnickou službu TOTEM, z.s.

4. Ušito a rozdistribuováno 12 698 roušek – koordinováno 80 dobrovolnic švadlenek

5. Vytvoření dvojic seniorů a dobrovolníků s výhledem na další pravidelné setkávání a spolupráci dvojic.

• 23 seniorů a dobrovolníků v rámci aktivity Přítel na telefonu

• 20 seniorů a 22 dobrovolníků v rámci aktivity Papírové dopisy

• 30 seniorů a dobrovolníků, v rámci aktivit, kde probíhala pravidelná pomoc s nákupy, doprovody na procházky, péče o domácí mazlíčky apod.

6. Další nestandartní typy pomoci – stěhování, úprava zahrádky a podobně.

7. Vydány a distribuovány 2x TOTEMové noviny pro podporu seniorů nezapojených do on-line aktivizačních programů v nákladu 2 x 1 200 ks – ve spolupráci s Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně

8. Připravena a pilotně ověřena základní část Aplikace pro evidenci dobrovolnické pomoci

K 1. 12. 2021 bylo zapojeno 150 dobrovolníků, kteří podpořili 11 492 žádostí o podporu a pomoc seniorů a potřebných v Plzeňském kraji.