Ocenění dobrovolníků a dobrovolnických organizací za pomoc v době pandemie RDC Středočeského kraje

22. srpna 2022

Ocenění dobrovolníků a dobrovolnických organizací za pomoc v době pandemie RDC Středočeského kraje

 

V oblasti dobrovolnictví má významný vliv na propagaci dobrovolnictví a ocenění nezištné práce dobrovolníků také udělování dobrovolnických cen. Pořádání těchto cen ale není samozřejmostí ve všech částech/krajích ČR a existující ocenění nejsou ani nijak koordinována, dokonce o nich neexistuje ani ucelený přehled. Celonárodní ocenění pro dobrovolníky a dobrovolnické organizace v ČR neexistuje vůbec.

Pilotní realizace celonárodní ceny pro dobrovolníky a dobrovolnické organizace „Cena za DOBROvolnictví“ v rámci projektu proběhla v souvislosti s oceněním za pomoc v době pandemie.

Níže vám postupně po jednotlivých krajích za každé RDC (ale i další kraje, které nominace zaslaly) budeme představovat nominace pro dobrovolníky a dobrovolnické organizace. Pokud se již předem chcete podívat na vítěze a fotografie z předávání, můžete si přečíst tiskovou zprávu.: V Česku je na 1,5 milionu dobrovolníků, jejich činnost má hodnotu až 38 miliard - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) 

RDC Středočeského kraje: Dobrovolník

Jméno nominovaného dobrovolníka: Martin Veleba

Místo působení dobrovolníka: Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech

Dobrovolník Martin dochází do hospice od roku 2017, a to vždy každé úterý. Martin je velmi pozitivní člověk, naladěn vždy na správnou vlnu. Velmi empatický a komunikativní. Do hospice přináší ten „běžný život“. Ačkoliv si my, obyčejní smrtelníci někdy na rutinu stěžujeme, klientům hospicu to přináší do života velmi mnoho. Martin jim vnáší kus venkovního, kus zase toho obyčejného pestrého života, o který někteří pacienty přišli
v důsledku své nemoci. K rozhodnutí stát se dobrovolníkem ho vedlo dělat něco užitečného a připadalo mu to smysluplné. Každá jeho návštěva v hospici nese osobní příběh s klienty. Nemilosrdné šachové partie
s klientem hodně před devadesát, zmrzlina s klienty ve stánku u nádraží až po výlety na krásné přírodní koupaliště.

V době, kdy nastal březen 2020 a začali jsme poprvé čelit koronavirové pandemii, se brány hospice uzavřely. Dobrovolníci bohužel museli přestat docházet. Chránili jsme se navzájem a dělali pro to maximum. Dobrovolníci ale neotáleli a navzájem se podporovali. Pro Martina to v době covidové bylo jasně dané. „Docházení v době covidové bylo z mého pohledu naprosto jednoduché. Když byl zákaz, tak jsem prostě nešel. Změnu, tj, zákaz nebo omezení návštěv a omezení provozu CDS (Centrum denních služeb) podle mne daleko více pociťují klienti.“ Ano, i klienti pocítili výrazné omezení. Možná je to klišé, ale v této době díky možnosti online spojení dokázali pracovníci hospice klienty dostat i přes všechna omezení do pozitivní a radostné nálady. Spojení dobrovolníků s klienty formou tabletů z jedné domácnosti do druhé bylo velkým pomocníkem na cestě radosti.
A Martin je i nadále jedním z nich, který se s klienty spojuje, jakkoliv je to možné. A to i ze svého domácího prostředí rozproudí energii do pokoje klientů s karanténou.

Martin je vždy velmi nápomocný. Zajímá se o dění v hospici, o klienty a jeho velkou motivací chodit právě do hospice v Čerčanech je, že překonává svoji lenost a konečně prakticky dělá něco, co mu léta pouze blikalo
 v hlavě, co léta pod různými záminkami odkládal nebo o tom pouze přemýšlel. Jeho cesta k dobrovolnictví byla dlouhá, v podstatě celoživotní, jak sám říká: „Od počáteční mladické arogance přes „teď nemůžu, musím podnikat a zabezpečit rodinu“ až po určité obavy, zda to zvládnu, když už jsem se rozhodl.“

RDC Středočeského kraje: Dobrovolnická organizace

Název nominované organizace: Dobrovolnické centrum Klaudiánovy nemocnice

Dobrovolnické centrum Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi již řadu let vykazuje velmi bohatou činnost. Dobrovolníci se uplatňují v širokém spektru aktivit na různých oddělení nemocnice a přispívají tak ke zlepšení psychosociálního stavu a k usnadnění rekonvalescence pacientů. Věnují se také dětem z Dětského centra (dětský domov pro děti do 3 let). Po nástupu nové koordinátorky dobrovolníků, paní Zuzany Kaftanové, se zásadně zlepšila péče o samotné dobrovolníky. Dobrovolníkům se dostává podpory, motivace a velmi milého osobního přístupu. Nová koordinátorka přinesla také mnoho nových myšlenek a nápadů, jak DC Klaudiánovy nemocnice zapojit do pomoci potřebným ve svém okolí.

Ačkoliv v době covidové měli dobrovolníci několikrát znemožněn přístup na oddělení, pod vedením koordinátorky ani v této době nezaháleli. Chystali aktivity na chvíle, kdy opět budou moci plně na odděleních fungovat nebo pomáhali nemocnici mimo oddělení. V roce 2020 i 2021 se dobrovolníci podíleli na předvánoční akci Hledá se Ježíšek, kdy pomohli zajistit, zabalit a rozdat dárky pacientům, kteří přes vánoční svátky zůstanou
v nemocnici, ale i seniorům, využívají služeb domácí péče. Dobrovolníci také pomáhali s organizací “dobrosbírek” hygienických potřeb a výtvarných a školních potřeb pro mentálně postižené klienty Domova pod lípou
v Lipníku a děti z Dětského centra a Dětského domova Na Celně a pro Azylový dům pro matky s dětmi v Mladé Boleslavi. Dobrosbírky pořádalo DC Klaudiánovy nemocnice ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Mladá Boleslav.