Ocenění dobrovolníků a dobrovolnických organizací za pomoc v době pandemie

15. srpna 2022

V oblasti dobrovolnictví má významný vliv na propagaci dobrovolnictví a ocenění nezištné práce dobrovolníků také udělování dobrovolnických cen. Pořádání těchto cen ale není samozřejmostí ve všech částech/krajích ČR a existující ocenění nejsou ani nijak koordinována, dokonce o nich neexistuje ani ucelený přehled. Celonárodní ocenění pro dobrovolníky a dobrovolnické organizace v ČR neexistuje vůbec.

Pilotní realizace celonárodní ceny pro dobrovolníky a dobrovolnické organizace „Cena za DOBROvolnictví“ v rámci projektu proběhla v souvislosti s oceněním za pomoc v době pandemie.

Níže vám postupně po jednotlivých krajích za každé RDC (ale i další kraje, které nominace zaslaly) budeme představovat nominace pro dobrovolníky a dobrovolnické organizace. Pokud se již předem chcete podívat na vítěze a fotografie z předávání, můžete si přečíst tiskovou zprávu.

RDC hl. m. Prahy: Dobrovolník

Jméno nominované dobrovolnice: Brigita Kopalová

Místo působení dobrovolnice: Letokruh, z.ú., Praha

Paní Brigita je dobrovolníkem již řadu let. Po ztrátě nemocného manžela, o kterého se několik let starala, ztratila svůj smysl života. Dobrovolnictví jí pomohlo zapojit se znovu aktivně do společnosti a přineslo spoustu nových přátel. Sama paní Brigita trpí Parkinsonovou chorobou a jak říká, dobrovolnictví a neustálá činnost jí pomáhá tuto nemoc překonávat a dokazovat, že stále je i navzdory svému věku (75 let) potřebná. Pravidelně každý týden dochází do Sociálně odlehčovacího centra na Praze 7, kde vymýšlí nejrůznější aktivity se seniory. Zároveň dochází do mateřských školek na Praze 7 a 10 jako pohádková čtecí babička. Také se realizuje jako společník osamělé seniorce z Prahy 7, paní Ž., které pomáhá překonávat samotu. V covidové době, kdy nemohla docházet do seniorského zařízení ani do školky, ušila na dva tisíce roušek, které sama distribuovala tam, kde bylo třeba. V této době také o to více věnovala svou pozornost osamělé seniorce, paní Ž., které její společnost velmi prospívá. Paní Brigita pomáhá, kde může, nic pro ni není problém. Rozdává kolem sebe radost, dobrou náladu a šíří myšlenku dobrovolnictví. Za sebou má mnoho dobrovolnických hodin, na které je vždy perfektně připravená. Prostě dobrovolník-ideál, na kterého je vždy spolehnutí.

RDC hl. m. Prahy: Dobrovolnická organizace

Název nominované organizace: Liga otevřených mužů, z.s.

Organizace se svým dobrovolnickým projektem Patron věnuje dospívajícím chlapcům a děvčatům z dětských domovů. Patroni (dobrovolníci) tvoří pevný bod, o který se mladí dospělí mohou opřít i v momentě, kdy jsou po odchodu z dětských domovů na vše sami. Dobrovolníci nabízejí svůj čas a osobní zkušenosti pro každodenní činnosti, a tím pomáhají při osamostatnění a začlenění se do běžného života. Zároveň fungují jako pozitivní vzory. Projekt je vysokoprahový a vyžaduje od dobrovolníků nejen nadšení, ale i vysokou míru zodpovědnosti a pochopení od rodiny. Je tedy kladen velký důraz na přípravu a motivaci dobrovolníků. Organizace velmi kvalitně o své dobrovolníky pečuje a je jim v každé fázi projektu plně k dispozici. I v době covidové organizace s dobrovolníky nezahálela. Dobrovolníci udržovali vztah se svými svěřenci i na dálku, což se ukázalo jako velmi prospěšné. Dobu nouzového stavu organizace využila pro online školení dobrovolníků, aby byli připraveni v okamžiku uvolnění ihned své nabyté zkušenosti zúročit. Organizace také pokračovala ve svých dalších programech, např. “Zvládání vzteku”, které v důsledku proticovidových opatření (zejména lockdownů) byly mnohem potřebnější než kdykoli předtím. Aktivně se také i nadále zapojovala do odborných diskusí.