Podávání žádostí o akreditaci v souladu s dotačním řízením

14. července 2023

Upozorňujeme organizace, které si chtějí žádat o státní účelovou dotaci na rozvoj dobrovolnické služby pro rok 2024, že musí mít právně platnou akreditaci programu/projektu k 30. září 2023, na který si chtějí požádat o příslušnou dotaci.

Vzhledem ke správnímu řízení OPK doporučuje podat nové žádosti o akreditaci v termínu do 31. července 2023 (rozhoduje datum doručeni).

Žádosti o udělení akreditace došlé po 31. červenci 2023 již nemusí být administrovány tak, aby nabyly právní platnost do 30. září 2023.