Pozvánka na konferenci

28. listopadu 2023

Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality pořádá celodenní konferenci

 

Zapojení dobrovolníků při společném řešení mimořádných událostí velkého rozsahu

 

dne 29. listopadu 2023 od 9.00 hod do 16.00 hod v budově Ministerstva vnitra (Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7).

 

 

Během konference proběhne vyhlášení národní Ceny za DOBROvolnictví Ministerstva vnitra v kategorii dobrovolník a dobrovolnická organizace za rok 2023.

 

 

Program:

9.00 - 9.30      Prezence

9.30 - 9.40      Úvodní slovo, PhDr. Jan Paďourek, vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání MV ČR

9.40–10.00     Představení pracovního návrhu Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice, JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality MV ČR

10.00 -10.20   Statistické šetření dobrovolnictví v době pandemie COVID, Mgr. Jana Hamanová, ředitelka SC&C spol. s r.o.

10.20 -10.40   Novelizace typové činnosti složek IZS při poskytování psychosociální pomoci (STČ 12/IZS), Mgr. Martina Čapková, GŘ HZS

10.40 -11.00   Evaluace dopadů pomoci v obcích zasažených tornádem, Mgr. Josef Koláček, ADRA, o.p.s.  

 

11.00 - 11.15 Přestávka

 

11.15 -12.15   Vyhlášení národní Ceny za DOBROvolnictví Ministerstva vnitra v kategorii dobrovolník a dobrovolnická organizace za rok 2023

 

Oběd

 

13.00 -13.20   Případová studie Dobrovolnictví v ADŘE v době pandemie COVID-19, doc.  PhDr. Tereza Pospíšilová Ph.D., Univerzita Karlova, Mgr. Nataša Diatková, MV ČR

13.20 - 13.40  Požár v Českém Švýcarsku, Mgr. Jiří Sucharda

13.40 - 14.00  Případová studie Přenastavení panelu Ústeckého kraje – Ing. Petra Lafková, MPA, KÚ Ústeckého kraje, Mgr. Lenka Vonka Černá, Dobrovolnické centrum, z.s.

14.00 -14.20   Český Červený kříž – zapojení dobrovolníků při mimořádných událostech velkého rozsahu – Ing. Richard Smejkal, Ph.D., Český Červený kříž

14.20 -14.40   Zapojení ukrajinských dobrovolnic – Dobrovolnické centrum, z.s.

14.40 -15.00   Případová studie Přenastavení systému koordinace mimořádné události – Bc. Kateřina Petrášová, Jihomoravské dobrovolnické centrum, z.s.

 

Diskuse

 

Moderování konference: Mgr. Nataša Diatková

 

Moderování předávání cen: JUDr. Michal Barbořík

 

Změna programu vyhrazena!

 

program konference