Příběhy dobrovolnictví v době pandemie RDC hl. m. Prahy

15. srpna 2022

Příběhy dobrovolnictví v době pandemie – RDC hl. m. Prahy

 

Představujeme vám sérii vybraných příběhů ze strany dobrovolnických organizací v době pandemie. Pojďme se poohlédnout za tím, jak se jednotlivé organizace vypořádávaly s těžkostmi, které pandemie přinesla, ale také za tím, jak se organizace naučily improvizovat a hledat tak nová řešení v pomoci potřebným. Vlna dobrovolnické solidarity během pandemie si zaslouží obdiv a poděkování. Spolu s jednotlivými RDC (do této aktivity se zapojilo 8 z 11 RDC) jsme připravili příklady dobré praxe, které věříme, že pro vás mohou být zajímavou inspirací.

Níže vám bude představen za každé RDC vybraný příběh dobré praxe.

Všechny ostatní příběhy jsou obsaženy v publikaci Dobrovolnictví v době pandemie, kterou si můžete stáhnout s ostatními dokumenty zde: Rozvoj dobrovolnictví - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) – výstupy k 31.5.2022

nebo publikaci přímo zde: https://rozvojdobrovolnictvi.apexmedia.cz/#p=1

RDC hl. m. Prahy

Regionální dobrovolnické centrum hl. města Prahy je informačním místem pro dobrovolníky, neziskové organizace, příspěvkové organizace či úřady samosprávy v oblasti dobrovolnictví. Otevíráme prostor pro rozvoj dobrovolnictví, pro nové inspirace, sdílení a spolupráce. Pomáháme propojovat ty, kteří nabízejí svůj čas, energii a dovednosti, s místy, kde je jejich pomoc potřeba. Období pandemie bylo a je i pro nás, jak se říká, čárou přes rozpočet, ale zároveň i příležitostí k posunu a k novým možnostem. U mnoha dobrovolnických organizací došlo začátkem pandemie ke změnám chodu činností oproti běžnému režimu. Vzhledem k nouzovému stavu a zákazu návštěv v nejrůznějších institucích byly i organizace často nuceny své aktivity upravit, omezit či pozastavit. Díky vymoženostem moderní doby jsme však mohli zůstat v pravidelném online kontaktu se zástupci jednotlivých organizací, sdílet vzájemně své starosti i radosti a společně hledat řešení.

Naše společnost opět ukázala, jak dobré srdce v ní dřímá, neboť během střídání pandemických vln nabídlo svou nezištnou pomoc potřebným opravdu velké množství pražských dobrovolníků. Ne vždy se povedlo zapojit všechny do činností podle jejich vlastních očekávání. Díky ušlechtilosti dobrovolníků a jejich koordinátorů se však dařilo zmírňovat dopady této nelehké doby. Za to všem patří obrovský dík.

LETOKRUH

S tím, jak během pandemie fungovali seniorští dobrovolníci, nás seznámí koordinátorka dobrovolníků Jana Drozdová:

Stejně jako spousty ostatních organizací i Letokruh byl pandemií ochromen. Na straně jedné nás paralyzovala, neboť naši dlouhodobí dobrovolníci nemohli vykonávat svou běžnou dobrovolnickou činnost, na straně druhé ale přinesla i nové výzvy, které nás posunuly zase o něco dál. Naše organizace se specializuje na dobrovolníky v seniorském věku, kteří navzdory svému věku chtějí být stále aktivní a společnosti prospěšní. S naší pomocí se realizují v různých organizacích, ale i jako společníci osamělých seniorů. Nejčastěji je najdete v mateřských a základních školách, v seniorských zařízeních, knihovnách, útulcích atp., každý si může vybrat podle své chuti a zájmu. Nejdůležitější na tom všem je, aby si senioři zachovali svůj pocit potřebnosti a užitečnosti, protože není nic horšího, než zůstat na stará kolena sám a s pocitem, že vás už nikdo nepotřebuje. Během první pandemické vlny všem ukázali, že mají srdce na pravém místě, nechtěli jen tak nečinně sedět, ale pohotově zasedli k šicím strojům a šili na tisíce roušek potřebným, které také neváhali s naší pomocí distribuovat. Jelikož jsou naši senioři velmi aktivní lidé, vymýšleli jsme pro ně neustále aktivity, které bylo reálné v omezeném režimu konat. Proto se z některých stal “přítel na telefonu” pro osamělé seniory, kteří byli z čista jasna odříznuti od jakéhokoliv sociálního kontaktu. Ačkoliv je Letokruh orientován primárně na seniorské dobrovolníky, pomohl při první vlně ochromení zajistit mladé dobrovolníky seniorům, využívajícím sociální služby na Praze 4. Pomáhali skvěle zvládat kritické týdny lockdownu skupině, která se ze dne na den stala tou nejzranitelnější.

V této nepříliš optimistické době se nám podařilo sehnat nový prostor, který jsme začali budovat pro naše dobrovolníky. Klubovnu, místo pro potkávání, sdílení, inspiraci i vzdělávání. 56 m2 zázemí, které jsme díky naší první crowfundingové sbírce a spoustě úžasných dárců, podporovatelů a samozřejmě dobrovolníků mohli začít vybavovat a přetvářet v celých 56 m2 dobra. Novou výzvu pro nás s sebou přinesla i další covidová vlna. Jediná možnost, jak se s našimi seniorskými dobrovolníky vidět, bylo přivést je do online prostředí. I zde jsme uspěli. Pro dobrovolníky jsme pomocí Skypu a Zoomu pořádali spousty aktivit, od cévní gymnastiky přes anglickou konverzaci až po obyčejný “pokec”, který se stal neobyčejně oblíbeným. Online prostor nám pomohl při vzdělávání, zejména při školení dobrovolníků a jejich supervizích. I díky němu mohli dobrovolníci na dálku pomáhat s doučováním dětí, ale také mohli být společníky osamělým seniorům prostřednictvím tabletů v rámci projektu Hravě spolu. Pravdou však je, že osobní kontakt Skypem ani Zoomem nahradit nelze, a tak využíváme každé příležitosti, kdy se s dobrovolníky můžeme vidět osobně. Stejně tak naši dobrovolníci s nadšením vítají každou možnou dobrovolnickou aktivitu v organizacích i u jednotlivců.

Další příklady jsou uvedeny v publikaci Dobrovolnictví v době pandemie. V dalších týdnech se můžete postupně těšit na příběhy i z ostatních Regionálních dobrovolnických center, které se zapojily do tvorby publikace.