Příběhy dobrovolnictví v době pandemie – RDC Jihomoravského kraje

26. září 2022

Příběhy dobrovolnictví v době pandemie – RDC Jihomoravského kraje

Představujeme vám sérii vybraných příběhů ze strany dobrovolnických organizací v době pandemie. Pojďme se poohlédnout za tím, jak se jednotlivé organizace vypořádávaly s těžkostmi, které pandemie přinesla, ale také za tím, jak se organizace naučily improvizovat a hledat tak nová řešení v pomoci potřebným. Vlna dobrovolnické solidarity během pandemie si zaslouží obdiv a poděkování. Spolu s jednotlivými RDC (do této aktivity se zapojilo 8 z 11 RDC) jsme připravili příklady dobré praxe, které věříme, že pro vás mohou být zajímavou inspirací.

Níže vám bude představen za každé RDC vybraný příběh dobré praxe.

Všechny ostatní příběhy jsou obsaženy v publikaci Dobrovolnictví v době pandemie, kterou si můžete stáhnout s ostatními dokumenty zde: Rozvoj dobrovolnictví - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) – výstupy k 31.5.2022

nebo publikaci přímo zde: https://rozvojdobrovolnictvi.apexmedia.cz/#p=1

RDC Jihomoravského kraje provozované organizací Plán B, z.s. - Dobrovolnické centrum 67

Organizace Plán B, z.s. přes své Dobrovolnické centrum 67 poskytuje veřejnosti informace o možnostech dobrovolnictví v Brně, ČR i ve světě, zapojujeme mladé, ale také dobrovolníky seniory a seniorky. Hlavní snahou centra je propojit zájemce o dobrovolnickou práci a organizace, které dobrovolníky shánějí. Náš prostor dále nabízí mladým lidem zázemí pro rozvíjení vlastních nápadů, poradenství při hledání zdrojů pro realizaci jejich projektů, možnost najít „parťáky“ pro své aktivity. Najdete zde také přehled volnočasových aktivit a zajímavých akcí v Brně a jeho okolí.

V první vlně koronavirové pandemie došlo k pozastavení velké části běžných dlouhodobých dobrovolnických aktivit, a to zejména kvůli uzavření sociálních služeb. Lidé v lockdownu měli často dostatek volného času a situace byla natolik akutní, že vyvolala velkou vlnu solidarity, pocitu sounáležitosti, touhy pomáhat potřebným a chuť smysluplně využít volný čas. Pomoc byla v počátcích směřována zejména ke starším občanům při pomoci s nákupem, rozvozem obědů, donáškou léků, potravin nebo hygienických pomůcek, ale také například na pomoc lidem bez domova. Hodně dobrovolné činnosti bylo realizováno při domácím i organizovaném šití roušek. Následně nastoupila potřeba dobrovolnické pomoci s doučováním dětí, které kvůli uzávěře škol často učivo nestíhali a zůstali pozadu. V rámci organizací docházelo k různým dlouhodobým i nárazovým pomocím klientům - např. dovozy nákupů nebo potravinová pomoc. V Brně a v Jihomoravském kraji vzniklo a působilo hned několik nových iniciativ, projektů a dobrovolnických programů, které dále podrobněji popíšeme, protože je považujeme za příklady dobré praxe a skvělé reakce na nastalou situaci. Kromě nových projektů také popíšeme aktivity významných dobrovolnických organizací v kraji.

MUNI POMÁHÁ

Dobrovolnické centrum MUNI POMÁHÁ vzniklo v březnu roku 2020, kdy v České republice vypukla epidemie koronaviru. Podnětem pro vznik toho centra tedy byla samotná epidemie, v současnosti nicméně začíná svou činnost rozšiřovat a zapojovali se například i při pomoci po tornádu na Jižní Moravě a v létě se věnovali doučování dětí. V první fázi svého vzniku centrum zřídilo call centrum a poptávkový formulář, který zveřejnilo na svých webových stránkách. Cílem bylo shromáždit poptávku institucí i jednotlivců po službách, které MUNI POMÁHÁ začalo nabízet. Koordinaci dobrovolníků zajišťovaly 4 týmy dobrovolníků, kteří se po 12-ti hodinových směnách pravidelně střídaly v krizovém operačním centru. Tyto týmy se vzájemně nestýkaly. Také vznikla tzv. mapa dobrovolníků, podle které je možné propojit například dobrovolníka se seniorem, který potřebuje zajistit nákup či jinou pochůzku a bydlí nedaleko. Po půl roce se podařilo zprovoznit mobilní aplikaci MUNI POMÁHÁ a o další půl rok později i její webovou verzi. Tuto verzi tak mohou využít i ti, kteří nemají chytrý telefon. Tato aplikace funguje tak, že dobrovolník vyplní ve formuláři svoji adresu, čemu se chce při svém dobrovolnictví věnovat a komu chce pomáhat. Koordinátoři dobrovolníků do aplikace zadávají žádosti o pomoc. Následně dostává dobrovolník notifikace s žádostmi o pomoc, která odpovídají jeho specifikům. Je na samotném dobrovolníkovi, kterou žádost si vybere. Veškerá komunikace a koordinace v podobě náboru nových dobrovolníků, školení dobrovolníků či průběžná práce s dobrovolníky byla směřována do online prostředí. Jak již bylo zmíněno, potkávali se pouze členové jednotlivých koordinačních týmů. Pro koordinaci dobrovolníků je nejvíce využívána aplikace MINU POMÁHÁ či uzavřená facebooková skupina pro dobrovolníky. Koordinátoři využívají i tvůrce online průzkumů Microsoft Forms v případě, že potřebují oslovit větší počet dobrovolníků a zjistit například jejich zájem či časové možnosti. Prostřednictvím pevných linek, chatu, sociálních sítí a webového formuláře přijímají jak nabídku pomoci, tak i žádosti o pomoc s požadavky, které by měli dobrovolníci splňovat. Dále také rozesílají newslettery. Přes 5 000 dobrovolníků MUNI POMÁHÁ se během pandemie aktivně zapojilo v očkovacích a testovacích centrech, v nemocnicích či v covidem zasažených sociálních službách jako jsou například domy pro seniory. Dále dobrovolníci pomáhali při šití roušek či s nákupy lidem, kteří patřili do rizikových skupin, doučovali děti pro zmírnění dopadů distanční výuky a podporovali zdravotníky - například rozváželi ochranné pomůcky či pomáhali s hlídáním dětí zdravotníků. Fungovala i studentská právní poradna.

 

 

Další příklady jsou uvedeny v publikaci Dobrovolnictví v době pandemie. V dalších týdnech se můžete postupně těšit na příběhy i z ostatních Regionálních dobrovolnických center, které se zapojily do tvorby publikace.