Příběhy dobrovolnictví v době pandemie – RDC Karlovarského kraje

12. září 2022

Příběhy dobrovolnictví v době pandemie – RDC Karlovarského kraje

Představujeme vám sérii vybraných příběhů ze strany dobrovolnických organizací v době pandemie. Pojďme se poohlédnout za tím, jak se jednotlivé organizace vypořádávaly s těžkostmi, které pandemie přinesla, ale také za tím, jak se organizace naučily improvizovat a hledat tak nová řešení v pomoci potřebným. Vlna dobrovolnické solidarity během pandemie si zaslouží obdiv a poděkování. Spolu s jednotlivými RDC (do této aktivity se zapojilo 8 z 11 RDC) jsme připravili příklady dobré praxe, které věříme, že pro vás mohou být zajímavou inspirací.

Níže vám bude představen za každé RDC vybraný příběh dobré praxe.

Všechny ostatní příběhy jsou obsaženy v publikaci Dobrovolnictví v době pandemie, kterou si můžete stáhnout s ostatními dokumenty zde: Rozvoj dobrovolnictví - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) – výstupy k 31.5.2022

nebo publikaci přímo zde: https://rozvojdobrovolnictvi.apexmedia.cz/#p=1

RDC Karlovarského kraje - provozované INSTAND, z.ú.

INSTAND, zapsaný ústav založili (jako občanské sdružení) v roce 2004 odborníci z oblasti sociálních služeb na základě svého odborného zájmu a veřejné potřeby podpořit proces transformace sociálních služeb v České republice. Zakládající členové se podíleli na vytváření Standardů kvality sociálních služeb a certifikačního systému sociálních služeb v celé České republice.

V letech 2014 a 2015 procházel INSTAND transformací z občanského sdružení v novou právní formu – zapsaný ústav (od 27. 1. 2015).

INSTAND má celorepublikové pokrytí a sídlo v Karlových Varech.

Z čínského města Wu-chan se v prosinci 2019 začal šířit nový typ koronaviru označovaný COVID-19.V únoru 2020 se virus dostal do Evropy. Česká vláda kvůli pandemii vyhlásila nouzový stav od12.3. do17. 5.2020 a pak rovněž na podzim od
5. 10. 2020 se zvedla obrovská vlna solidarity. Všichni jsme si dezinfikovali ruce, nákupy, báli jsme se vzít za kliku a další. Byl nedostatek roušek, dezinfekce, nikdo nic nevěděl. Po celé republice vznikala uskupení, jak laická, tak odborná a lidé začali pomáhat. Karlovarský kraj nebyl výjimkou. V tomto dokumentu se dozvíte, jak se pomáhalo v našem Karlovarském kraji, který není vždy ve všem nejhorší. Velká část dokumentu jsou nominace na cenu dobrovolníka roku, která proběhla v roce 2021 a hlavní cíl byl ocenit lidi, kteří pomáhali za doby pandemie.

Regionální dobrovolnické centrum Instand začalo ihned pomáhat a koordinovat lidi, kteří by mohli seniorům a potřebným lidem nakoupit, vyzvednout recepty, vyzvednout léky či vyvenčit psa. Ozvalo se nám prostřednictvím sociálních sítí velké množství lidí, kteří chtějí pomáhat. V zákulisí jsme museli vyřešit, jak nastavit tuto pomoc, aby to bylo pro všechny strany bezpečné. Koordinátorka dobrovolníků si začala online dávat schůzky s jednotlivci, kteří se nahlásili, že budou pomáhat. Tímto si je prověřila, zaslali jí scan občanského průkazu a výpisu rejstříku trestu. Poté začali pomáhat, jakmile se pomoc přesunula do pravidelné činnosti, tak s lidmi podepisovala koordinátorka Dohodu o dobrovolnické činnosti. U této činnosti jsme narazili na obavy seniorů z neznámého člověka, na špatnou informovanost seniorů a na nedůvěru v činnost dobrovolnického centra. Senioři mají všeobecně obavy z neznámých lidí, situací a hlavně touhu po samostatnosti. Tady jsme byli všichni najednou před novou situací, se kterou nikdo nevěděl, jak pracovat. Postupem času jsme začali oslovovat organizace, které pracují se seniory, že jsme zde k dispozici s pomocí. Dostali jsme se tedy do situace, kde máme hodně dobrovolníků, kteří chtějí pomáhat, ale nemáme komu pomáhat. Tuto situaci nepodpořilo Statutární město Karlovy Vary, které začalo po své ose pomáhat seniorům.

NÁDECH

Sestry, dvojčata, Petra a Věra rozběhly v Chebu pobočku organizace Nádech podporující rodiče samoživitele. Našly a zařídily prostory, a rozběhly potřebnou pomoc bez jakékoli formální podpory ze strany města či kraje. Do projektu se pustily na vlastní pěst hned na začátku první vlny Covidu v březnu roku 2020. Vše zařizovaly ve svém volnu a na své osobní nemalé náklady. Odpracovaly stovky dobrovolnických hodin s pomocí členů svých rodin a blízkých přátel. Vybudovaly zde skvělé zázemí, které je nesmírně potřebné a o jejich pomoc nyní stojí i město Aš a další obce. Jejich nadšení, výdrž, obětavost i energie jsou obdivuhodné. Pomáhají bez vidiny jakékoliv finanční odměny, či příslibu pracovního poměru. Jejich práce zaslouží nejvyšší společenské uznání. Pomohli už stovkám rodičů samoživitelů v kritických situacích. Provozují zázemí, kde lidé dostanou materiální, poradenskou i psychosociální pomoc. Obrací se na ně rodiče i samoživitelé i rodiny na pokraji neřešitelných situací, které spadli do velkých problémů v souvislosti s důsledky pandemie. Činnost obou sester Petry i Věry je nedocenitelná!!! Často přicházejí do rodin opravdu za 5 minut dvanáct, těsně před exekucí, vypovězením rodiny z nájmu, či v situaci, když už jsou vyčerpány všechny finanční rezervy a není na oblečení, pleny ani jídlo nebo léky pro děti. Dobrovolnická práce tak nastupuje namísto systémové pomoci státu a zachraňuje rodiny často, když už jim hoří půda pod nohama. Petra ani Věra nejsou zaměstnankyně Nádechu. Rozhodly se pobočku v Chebu vybudovat na základně své vlastní osobní motivace a pro dobrovolnictví v něm získávají čím dál více lidí ochotných pomoci. Založili zde dobročinný šatník i nábytkovou banku, jakoby byly o krok napřed před slavnou moderátorkou Norou Fridrichovou. Díky aktivitě, odhodlání a nadšení obou žen, se mají rodiny v nouzi v Chebu, Aši na koho obrátit a vždy je jim v rámci možností pomoženo. Je již mnoho lidí, které Petra a Věra inspirovaly a zapojují se do pomoci potřebným s nimi. Vzniká díky nim úplně nová dobrovolnická neformální platforma zaměřená na rodiče samoživitele a rodiny v nouzi.

Další příklady jsou uvedeny v publikaci Dobrovolnictví v době pandemie. V dalších týdnech se můžete postupně těšit na příběhy i z ostatních Regionálních dobrovolnických center, které se zapojily do tvorby publikace.