Příběhy dobrovolnictví v době pandemie – RDC Středočeského kraje

22. srpna 2022

Příběhy dobrovolnictví v době pandemie – RDC Středočeského kraje

Představujeme vám sérii vybraných příběhů ze strany dobrovolnických organizací v době pandemie. Pojďme se poohlédnout za tím, jak se jednotlivé organizace vypořádávaly s těžkostmi, které pandemie přinesla, ale také za tím, jak se organizace naučily improvizovat a hledat tak nová řešení v pomoci potřebným. Vlna dobrovolnické solidarity během pandemie si zaslouží obdiv a poděkování. Spolu s jednotlivými RDC (do této aktivity se zapojilo 8 z 11 RDC) jsme připravili příklady dobré praxe, které věříme, že pro vás mohou být zajímavou inspirací.

Níže vám bude představen za každé RDC vybraný příběh dobré praxe.

Všechny ostatní příběhy jsou obsaženy v publikaci Dobrovolnictví v době pandemie, kterou si můžete stáhnout s ostatními dokumenty zde: Rozvoj dobrovolnictví - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) – výstupy k 31.5.2022

nebo publikaci přímo zde: https://rozvojdobrovolnictvi.apexmedia.cz/#p=1

RDC Středočeského kraje

Regionální dobrovolnické centrum Středočeského kraje je informačním místem pro dobrovolníky, neziskové organizace, příspěvkové organizace či úřady samosprávy v oblasti dobrovolnictví. Otevíráme prostor pro rozvoj dobrovolnictví, pro nové inspirace, sdílení a spolupráce. Pomáháme propojovat ty, kteří nabízejí svůj čas, energii a dovednosti, s místy, kde je jejich pomoc potřeba. Období pandemie bylo a je i pro nás, jak se říká, čárou přes rozpočet, ale zároveň i příležitostí k posunu a k novým možnostem. U mnoha dobrovolnických organizací došlo začátkem pandemie ke změnám chodu činností oproti běžnému režimu. Vzhledem k nouzovému stavu a zákazu návštěv v nejrůznějších institucích byly i organizace často nuceny své aktivity upravit, omezit či pozastavit. Díky vymoženostem moderní doby jsme však mohli zůstat v pravidelném online kontaktu se zástupci jednotlivých organizací a mohli tak sdílet vzájemně své starosti, radosti i společně hledat řešení. Naše společnost opět ukázala, jak dobré srdce v ní dřímá, neboť během střídání pandemických vln nabídlo svou nezištnou pomoc potřebným opravdu velké množství středočeských dobrovolníků. Ne vždy se povedlo zapojit všechny do činností podle jejich vlastních očekávání. Díky ušlechtilosti dobrovolníků a jejich koordinátorů se však dařilo zmírnit dopady této nelehké doby. Za to všem patří obrovský dík!

Otevřená srdce v Oblastní charitě Kutná hora

Oblastní charita Kutná Hora je organizace s dlouholetou tradicí založená na křesťanských hodnotách, jejímž posláním je pomáhat lidem, kteří se ocitli v nouzi a nedokáží svou situaci vyřešit vlastními silami. Členové této organizace si zakládají na individuálním přístupu a ke každému člověku přistupují s láskou a úctou. V regionu patří tato charita k největším neziskovým organizacím v oblasti sociálně humanitárních služeb. Poskytují sociální služby ve střediscích a centrech v Kutné Hoře a Čáslavi. Již téměř 20 let je nedílnou součástí Oblastní charity Kutná Hora také její Dobrovolnické centrum, které se zaměřuje na práci s dobrovolníky, kteří pomáhají znevýhodněným skupinám obyvatel – seniorům, dětem ze sociálně slabých rodin, zdravotně postiženým nebo lidem bez domova.

Mezi dobrovolnické programy Oblastní charity Kutná Hora patří například program Dobrovolníci v nemocnici, kdy dobrovolníci z řad studentů, nebo seniorů dochází za pacienty na LDN nebo dětském oddělení v různých nemocnicích. Nejde však jen o obyčejné návštěvy pacientů, například studentští dobrovolníci uspořádali koncert přímo na oddělení paliativní péče nemocnice Kutná Hora.

Program Dobrovolníci v Charitě zahrnuje také organizaci dětských akcí v rodinných centrech a v nízkoprahových zařízeních. Dobrovolníci jsou nepostradatelní také při organizaci velkých celocharitních akcí jako je Tříkrálová sbírka nebo Sbírka potravin. Za velmi zajímavý považujeme vzdělávací program “Blíž k seniorům”, který pomáhá lépe pochopit a citlivěji vnímat potřeby starších klientů. Absolventi programu si vyzkouší na vlastní kůži, jaký je pocit, když “zestárnou”, a vyzkoušejí si omezení a neduhy spojené s tímto životním obdobím. A to díky speciálnímu geronto-obleku, který simuluje různá pohybová, sluchová nebo zraková omezení. Dobrovolnický program charity je velmi pestrý a obsahuje další formy možného zapojení dobrovolníků v různých sférách života.

Dá se tedy říci, že v Oblastní charitě Kutná Hora si vybere každý zájemce o dobrovolnictví, který souzní s jejím posláním a hodnotami. Protiepidemická opatření ovlivnila i činnost Oblastní charity Kutná Hora.

Mnozí, zejména starší lidé, se ze dne na den ocitli sami, často bez pomoci v běžných, každodenních věcech. Služby naší charity jsme proto nastavili na rychlou pomoc lidem, kteří to potřebovali. Nemohu zde vypsat všechno to nasazení našich pracovníků, ale alespoň ve zkratce: „Dobrovolnické centrum organizovalo šití roušek, nákupy pro seniory, střediska pracující s dětmi a mládeží pomáhala s distanční výukou školáků, jezdili jsme do rodin, když rodiny nemohly přijet k nám, chodili jsme za lidmi, aby se necítili osamocení a měli kontakt s okolním světem.”, říká v úvodu výroční zprávy ředitel Robert Otruba.

Další příklady jsou uvedeny v publikaci Dobrovolnictví v době pandemie. V dalších týdnech se můžete postupně těšit na příběhy i z ostatních Regionálních dobrovolnických center, které se zapojily do tvorby publikace.