Příběhy dobrovolnictví v době pandemie – RDC Ústeckého kraje

29. srpna 2022

Příběhy dobrovolnictví v době pandemie – RDC Ústeckého kraje

Představujeme vám sérii vybraných příběhů ze strany dobrovolnických organizací v době pandemie. Pojďme se poohlédnout za tím, jak se jednotlivé organizace vypořádávaly s těžkostmi, které pandemie přinesla, ale také za tím, jak se organizace naučily improvizovat a hledat tak nová řešení v pomoci potřebným. Vlna dobrovolnické solidarity během pandemie si zaslouží obdiv a poděkování. Spolu s jednotlivými RDC (do této aktivity se zapojilo 8 z 11 RDC) jsme připravili příklady dobré praxe, které věříme, že pro vás mohou být zajímavou inspirací.

Níže vám bude představen za každé RDC vybraný příběh dobré praxe.

Všechny ostatní příběhy jsou obsaženy v publikaci Dobrovolnictví v době pandemie, kterou si můžete stáhnout s ostatními dokumenty zde: Rozvoj dobrovolnictví - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) – výstupy k 31.5.2022

nebo publikaci přímo zde: https://rozvojdobrovolnictvi.apexmedia.cz/#p=1

RDC Ústeckého kraje

RDC Ústeckého kraje provozoval spolek Dobrovolnické centrum, z.s., který má dlouholetou tradici a zkušenosti v oblasti dobrovolnictví nejen v Ústeckém kraji, ale i v regionu Severozápad. Aktivity RDC tak přesáhly nejen povinný výběr daný projektem Rozvoj dobrovolnictví v ČR, ale automaticky se promítly i do dobrovolnické činnosti provozovatele RDC, a to především v souvislosti s vývojem pandemické situace a krizí, kterou způsobila válka na Ukrajině. RDC tak své aktivity plnilo souběžně s dobrovolnickou činnosti Dobrovolnického centra, z.s.

Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci (dále KKCDP) bylo zřízeno Dobrovolnickým centrem z. s. ve spolupráci s Ústeckým krajem. Pod tímto názvem fungovalo od března – června 2020. Zázemí bylo na adrese Prokopa Diviše 1605/5 v Ústí nad Labem (zároveň sídlo RDC, resp. provozovatele RDC) a jeho hlavním cílem bylo evidovat nabídky dobrovolníků a dobrovolnic, propojovat je s individuální poptávkou z řad seniorů, nemocných a dalších potřebných a reagovat tak na veškeré potřeby, kterých přibývalo. Organizační záležitosti a dokumentace byla vedena na interním serveru a v systému Trello. Cílem KKCDP byla také spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému, samosprávou, dalšími organizacemi působícími v našem kraji (NNO apod.). V prvních měsících evidovali více než 20 spolupracujících organizací a téměř 80 dobrovolníků, díky nimž se nabídka naší pomoci rozšiřovala. Dobrovolníci pomohli lidem, kteří to potřebovali - nakoupit, odnést léky, vyvenčit pejska, zajistit krizový potravinový balíček s jídlem a základní drogerií, rozvoz roušek, dezinfekcí, ochranných pomůcek, pomoc dětem se školní přípravou, online doučování nebo si jen tak popovídat. V případě potřeby zajistit další návaznou odbornou službu.

KKCDP pomoci spolupracovalo aktivně především s Ústeckým krajem, který činnost vítal a podporoval a s RADOU dobrovolnických center regionu Severozápad. Velmi dobré partnerství bylo navázáno také s Potravinovou bankou v Ústeckém kraji z. s. Dobrovolnické centrum je součástí PANELU humanitárních organizací Ústeckého kraje a PANEL je stálým členem Krizového štábu Ústeckého kraje. Díky této “přímé lince” a výměně informací mezi terénem a krajskou samosprávou byla vždy pomoc efektivní a správně vyhodnocená a provedená. Zástupce PANELU vždy rozeslat zápis s detailními informacemi a pro vybrané oblasti pomoci jsme byli pravidelně oslovováni. V roce 2021 proběhlo 23 zasedání PANELU online, kde probíhala profesionální spolupráce a koordinace pomoci především s Odborem sociálních věcí Ústeckého kraje a Oddělením krizového řízení.

SPOLU TELEFONUJEME

V březnu 2020 spustila organizace SPOLU proti samotě z.s. v Teplicích telefonickou linku na podporu osamělých seniorů. “Během první vlny jsme zjistili, jak se efektivně dostat k lidem, kteří potřebují nakoupit, zajistit léky, nebo vyvenčit psa. Vznikl tak náš program SPOLU na nákup. Současně s ním jsme začali rozvíjet program SPOLU telefonujeme, v němž si naši dobrovolníci dlouhodobě povídají s lidmi v psychické tísni a pomáhají jim nasloucháním a svou lidskostí. Tento program jsme postavili na schopnostech osobní koučky Mgr. Petry Cmíralové Dolejšové, která sestavila tým skvělých dobrovolníků z řad psychologů, speciálních pedagogů, studentů podobných oborů a dalších empatických lidí. Ti prošli potřebnými školeními a podepsali dobrovolnickou smlouvu, etický kodex a mlčenlivost. Díky tomu vznikl dlouhodobě udržitelný program, který budeme dále rozvíjet i v příštím roce...” uvedl Ing. Robert Zauer, zakladatel spolku.

Projekt SPOLU telefonujeme vyvstal z potřeby klientů během koronavirové situace. Dobrovolníci spolku, kteří v rámci jiného projektu, pomáhali seniorům s nákupy, obstarávali léky a zajišťovali další nezbytné úkony, stále častěji zaznamenávali potřebu a touhu seniorů po kontaktu. A právě z této základní lidské potřeby, vznikl nápad uvést do provozu telefonní linku, která bude sloužit potřebným a pomůže jim překonat nelehké období odloučení od příbuzných a přátel, případně získat přátele nové. Cílovou skupinou jsou lidé pociťující samotu či osoby, které se nachází v situaci, se kterou si sami nejsou schopní poradit. Velmi častým klientem linky jsou osoby bez 5 Zdrojem jsou materiály a výstupy organizace SPOLU proti samotě z. s. s laskavým svolením zakladatele spolku Ing. Roberta Zauera. 23 dlouhodobého kontaktu s rodinou a přáteli, osoby imobilní, ale i pacienti LDN či klienti domovů důchodců. Cílem projektu je zajistit odbornou a psychickou pomoc po telefonu a vyhledání vhodné osoby pro dlouhodobé a pravidelné hovory, které klienty nejen psychicky povzbudí, ale mnohdy i dodají pocit významnosti a důležitosti, který jim tolik schází.

V programu SPOLU telefonujeme za rok 2020 celkem 23 dobrovolníků uskutečnilo 930 podpůrných hovorů s lidmi v psychické tísni v souhrnné délce cca 750 hodin. Pomohli tak 35 klientům, z nichž se některé podařilo během léta zapojit do našich dalších programů, jako je SPOLU na piknik a SPOLU za kulturou. Počet takto zapojených klientů je velmi omezen koronavirovými opatřeními, ale tento model další socializace klientů funguje velice dobře a je v Ústeckém kraji ojedinělý. Od první vlny koronaviru bylo na lince SPOLU telefonujeme odbaveno cca 400 volajících.