RDC Plzeňského kraje v první polovině roku 2023

31. července 2023

Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje mělo za první půlrok 2023 velmi aktivní a úspěšné období. Hlavním vrcholem činnosti byly Dny dobrovolnictví 2023, během nichž se uskutečnilo 63 dobrovolnických akcí pro veřejnost. Do přípravy a realizace těchto akcí se zapojilo celkem 423 dobrovolníků, z nichž 70 nově reagovalo na nabídku akcí v rámci DD 2023, a kteří společně s návštěvníky z veřejnosti, kterých bylo 1418, vytvořili skvělou atmosféru.

Pro koordinátory dobrovolnictví bylo uspořádáno 5 DOBROsnídaní, které sloužily jako platforma pro sdílení zkušeností a nápadů. Tato setkání nabídla inspirativní prostředí pro diskuse nad aktuálními tématy a přispěla k rozvoji dobrovolnického prostředí.

Centrum se aktivně zapojilo do celostátní konference v Ostravě s názvem „Dobrovolníci pro Ukrajinu, aneb jak jsme pomáhali ukrajinským uprchlíkům“. Účast na této konferenci umožnila RDC PK reprezentovat Plzeňský kraj a přispět svými zkušenostmi k tématu řešení uprchlické krize na Ukrajině.

Důležitým okamžikem byl také II. ročník ocenění koordinátorů dobrovolnictví Maják, který přinesl uznání a podporu pro významnou práci koordinátorů v oblasti dobrovolnictví.

Centrum se ve spolupráci s Plzeňským krajem zaměřilo na šíření povědomí o dobrovolnictví prostřednictvím videoseriálu dobrovolnických příběhů s názvem „#volím si dobro“. Tento projekt pomohl prezentovat inspirativní příklady dobrovolnického úsilí a povzbudit další lidi k zapojení.

Během prvního pololetí 2023 došlo k navázání aktivních partnerství a spoluprací s novými organizacemi, jako jsou MAS Svatého Jana z Nepomuku, MAS Pošumaví, Post Bellum Paměť národa, Moudrá síť a další. Tato spolupráce umožnila posílení dobrovolnických aktivit a rozšíření dosahu centra. Centrum také rozšířilo spolupráci s plzeňskými firmami a úspěšně vyzkoušelo možnosti firemního dobrovolnictví.

RDC PK TOTEM, z.s.  ve spolupráci s MAS Svatého Jana z Nepomuku přivítalo zahraniční hosty z Francie, s nimiž sdílelo zkušenosti a informace o seniorském dobrovolnictví, což přispělo k mezinárodnímu dialogu a výměně osvědčených postupů.

Dalším významným úspěchem bylo lednové otevření nového Komunitního centra Čechovka, které poskytuje podporu a pomoc dětem i dospělým uprchlíkům z Ukrajiny. Tímto se podařilo rozšířit dosah pomoci občanům Ukrajiny utíkajícím před válečným konfliktem a poskytnout specifickou podporu těm, kteří ji potřebují.

Centrum se také zaměřilo na posilování spolupráce se samosprávami obcí, městem Plzeň a Plzeňským krajem. Tato spolupráce je klíčová pro rozvoj dobrovolnictví na místní úrovni a zajištění podpory a zdrojů pro dobrovolnické aktivity.

V rámci podpory projektu Home sharing, který se zaměřuje na pomoc rodinám s těžce postiženými dětmi, centrum aktivně podporovalo a hostilo setkání organizací, které se tímto tématem zabývají. Tímto způsobem přispělo k rozvoji a šíření této důležité iniciativy.

Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje se aktivně angažovalo při organizaci významných akcí v regionu a prezentovalo dobrovolnictví prostřednictvím různých kanálů. Tím se podařilo zvýšit povědomí o dobrovolnických možnostech a namotivovat nové dobrovolníky.

Celkově lze říci, že Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje za první pololetí 2023 prokázalo vysokou aktivitu a účinnost. Úspěšně organizovalo dobrovolnické akce, podporovalo projekty a navazovalo nové spolupráce. Přítomnost na konferencích a mezinárodních setkáních ukazuje, že centrum je aktivním hráčem v oblasti dobrovolnictví nejen na regionální, ale i na celostátní a mezinárodní úrovni.

Poděkování patří všem partnerům, organizacím, samosprávě a dobrovolníkům za jejich spolupráci a aktivní podporu rozvoje dobrovolnictví v Plzeňském kraji. Jejich angažovanost a entuziasmus jsou klíčové pro úspěch a pozitivní výsledky, kterých jsme dosáhli. Těšíme se na další spolupráci a rozvoj dobrovolnictví v Plzeňském kraji i ve druhé polovině roku 2023.