Síťování koordinátorů dobrovolníků v JMK

1. ledna 2021

Obrátili jsme se s nabídkou spolupráce na organizaci Centrum pro rodinu Hodonín a domluvili si setkání s jejich koordinátorem dobrovolníků (z důvodu vládních omezení v podobě video hovoru). V průběhu hovoru jsme zjistili, že aktivity dobrovolníků Centra pro rodinu Hodonín dalece přesahují jejich akce a aktuálně například úzce spolupracují s místní nemocnicí na zvládání covidové krize. Pan koordinátor velice vítá naše aktivity směrované na podporu koordinátorů dobrovolníků, protože v rámci své organizace se mu hůře hledá inspirace. Věříme, že zasíťování s ostatními koordinátory dobrovolníků pomocí školení a pravidelných setkání, která pořádáme každý měsíc, mu velice pomohou v jeho práci, jak na úrovni sdílení zkušeností a praktických rad, tak na úrovni motivační. Ač se to možná na první pohled nezdá, tak práce koordinátora dobrovolníků je velice pestrá a často náročná, takže v jejich podpoře vidíme velký smysl.