Slezská diakonie Krnov: „Dobrovolnická služba je pro každého.“

10. listopadu 2021

Slezská diakonie v Krnově nabízí nejeden zajímavý dobrovolnický program a moc milé koordinátorky. Veroniku Židkovou a Hanu Gebauerovou jsem přijela vyzpovídat, abych zjistila, jak to ve Slezské diakonii Krnov vypadá.

Co u vás může dobrovolník dělat? 

My jako Dobrovolnické centrum působíme v Krnově 10 let. Spolupracujeme s dobrovolníky, které pomáháme nasměrovat do služeb, kde by mohli svou dobrovolnickou činnost vykonat. Jsme zaměřeni na sociální a zdravotní služby, neděláme dobrovolnictví v jiných oblastech (např. ekologie).

Jak dobrovolníky do služeb směřujeme? Vycházíme z toho, co zjistíme od dobrovolníků, co je baví, k čemu inklinují, jaké mají koníčky. A pak hledáme tu vhodnou službu, nebo cílovou skupinu, kde by mohli působit. Máme dobrovolníky ve službách pro děti, osoby se zdravotním postižením, pro seniory a pacienty v nemocnici.

Dobrovolnictví u dětí je možné například, ve službě rané péče MATANA, jedná se o službu pro děti se zdravotním postižením od narození až do sedmi let věku, kdy poradci doprovází celou rodinu. A jelikož Matana dělá i víkendové pobyty, tábory a jiné aktivity tak na tyto jednorázovější, ale zase opakované aktivity hledáme dobrovolníky. Dále spolupracujeme se službou sociální asistence, kam dobrovolníci docházejí přes školní rok a nejčastěji pomáhají s doučováním, podporou dětí ve zvládání školních povinností, ale také s volnočasovými aktivitami. Podobně tomu je i v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Dobrovolníci tam chodí především v rovině kamarádů, společníků, kteří s dětmi tráví volný čas hraním společných a stolních her, vyrábí a dělají kreativní činnosti. Taky fungují jako asistenti, doprovod, když se jde někam na výlety, nebo se organizují nějaké akce.

S dobrovolníky vstupujeme i do služeb pro dospělé osoby se zdravotním postižením, a tam máme opravu širokou škálu služeb od ambulantních až po pobytové. Takže dle časových možností dobrovolníků, jestli mohou svou činnost vykonávat v dopoledních hodinách v týdnu, odpoledne, nebo o víkendech, hledáme, kdy je to pro ně vhodné. Chodí do služeb, kde individuálně pracují s klienty, věnují se různým motorickým aktivitám, společnému tvoření, pokud je to dobrovolník, který inklinuje k hudbě může být účasten při vedení nějaké hudební aktivity, hry na flétny, na kytaru. Snažíme se najít místo k dobrovolnictví tak, ať to dobrovolníkům sedí a cítí se tam příjemně i smysluplně. Často také dobrovolníci do některých služeb dochází za určitým klientem nebo skupinou klientů, a už je to i o přátelství, vytvoření nějaké vazby, o tom, že nepřijde do služby někdo cizí, kdo s klientem stráví čas. Dělá s ním činnosti, na které personál nemá prostor. Dobrovolník dává klientům takové zrcadlo, jak žije, jaké má vazby ve škole, vztahy, že sleduje fotbal, hokej. Jedná se o přirozené věci, které jsou pro naše klienty moc důležité a často vzácné.

Dobrovolníci mohou také vstoupit do speciálního projektu s názvem „Dobrovolnictví potřebným lidem“. Dobrovolník poté dochází přímo do rodiny, kde je člověk se zdravotním postižením, ať už dítě, nebo dospělý a je jeho kamarád, společník, přítel, který s ním tráví volný čas.

Další zajímavou zkušeností je možnost vykonávat dobrovolnickou službu v zařízeních pro seniory. Spolupracujeme s Domovem pro seniory v Krnově a v obci Osoblaha. Tam je široké využití dobrovolnických aktivit. Ať od společných aktivit (společné tvoře, kulturní kluby, bingo) až po individuální setkávání, rozhovory, luštění, předčítání. Zohledňujeme, jestli je dobrovolník spíše introvert a vyhovuje mu navázání se na jednoho klienta. Nebo jestli je to spíše extrovert, který nám pomůže s nějakými programovými aktivitami.

Mimo sociální služby vstupujeme s dobrovolníky i do nemocnice. Spolupracujeme v Krnově s oddělením interna a neurologie. Tady dochází dobrovolníci primárně jako výplň volného času, aby dobrovolníci pomohli pacientům, kterým v nemocnici čas neběží tak rychle. Na neurologii navíc dobrovolníci, kteří jsou pečliví, chodí pravidelně bývají pracovníky proškoleni v práci s afatickým slovníkem a při návštěvách s klienty pomáhají právě tím, že s ním aktivně pracují. Jedná se tak nejen o zpříjemnění dne, ale o podporu při procesu uzdravení se a obnovy verbální komunikace. Tím jsou součástí péče o pacienty nemocnice.

V neposlední řadě máme dobrovolníky i ve Městě Albrechticích na lůžkách sociální péče. Je to hodně podobné zařízení domova pro seniory. Klienti jsou tam dlouhodoběji a dobrovolníci tam chodí jako zpestření, zpříjemnění, výplň volného času, procházky. Když to ještě šlo (v období před pandemií), tak jsme tam dělávali různé tvořivé aktivity, např. zdobení perníčků aj.

Kromě těchto běžných dlouhodobých programů máme i projekt Kavárna u Jarušky, se kterým každý týden navštěvujeme jednu z vybraných sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením nebo pro seniory. Hlavním cílem je přinést do zařízení atmosféru kavárny a příjemného prostředí. Není to o tom, že bychom chtěli suplovat běžné kavárny a motivovat klienty, aby nevycházeli ven, ale je tam už spousta lidí, kteří nemůžou vyjít ven ať už ze zdravotních nebo jiných důvodů. Prostě jsou v zařízení izolovaní a my jsme tímto projektem chtěli přinést něco nového a zpestřit jejich den. Současně nabízíme zkušenost se sociální službou lidem, kteří si nejsou jistí, jak by zvládli dobrovolnickou činnost, zda by se tam cítili dobře. Vyzkoušet si tak mohou více cílových skupin, zařízení, a pak si třeba vybrat, kam jako dobrovolník budou docházet.

Během celého roku děláme i další aktivity, na kterých nám dobrovolníci pomáhají s prezentací a programem pro veřejnost. Pravidelně se jedná například o akci Dobré srdce Krnova, Coffee festival nebo v minulosti jsme prodávali Bílé pastelky, či Pomněnky, jejichž výtěžek byl pro organizace SONS nebo Linka bezpečí.

Dobrovolníci v některých službách mohli potkat i zahraniční dobrovolníky. Vybírali jsme ze svých řad ověřených dobrovolníků také mentory pro tyto zahraniční dobrovolníky. Ti pak měli bonus, že se mohli stát kamarádem zahraničnímu dobrovolníkovi na jeden rok. Potom se stávalo, že když ten dobrovolník odjel, zůstávali v kontaktu a navštěvovali se. Tato spolupráce je zajímavým obohacením, možností k rozšíření si své komunikace v cizím jazyce, ale také k osobnímu růstu.

Práce dobrovolníků je pro nás velmi důležitá, vážíme si jich a času, který věnují druhým lidem. A i proto jsme se rozhodli pořádat pro dobrovolníky kurzy a školení zdarma. Ty jsou zaměřené většinou na takový tip terapií a činností, které by mohli dobrovolníci využít v sociálních službách nebo by mohli rozšířit svůj vlastní obzor a obohatit se. Připravili jsme například kurzy zaměřené na vhled do arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, specifika práce s lidmi s mentálním postižením, metody alternativní a augmentativní komunikace, trénink paměti pro osoby seniorského věku, prožitkové masáže, tlakové masáže, aj. Kurzy jsou připravené tak, aby se dobrovolníci něco nového dozvěděli, poznali další dobrovolníky, anebo si i odpočinuli, a načerpali další sílu do své práce. Snažíme se udělat kurzy pokaždé jiné, a tak se i ptáme našich aktivních dobrovolníků, jaké školení je pro ně přínosné. Lektory těchto kurzů máme většinou lidi z praxe. Kolegy z různých služeb, kam dobrovolníci dochází.

Letos připravujeme již po desáté vánoční akci s názvem Potěšte na Vánoce druhé. Touto akcí vyzýváme veřejnost, aby domácky tvořila dárky, něco od srdce. Náš projekt je tady déle než Ježíškova vnoučata (smích 😊). My jsme pak sběrné místo těchto originálních dárků, které s dobrovolníky před Vánoci rozdáváme v zařízeních pro seniory a pacienty. Součástí předávání těchto dárků je i osobní setkání, popřání krásných svátků, někdy i zpívání, které je vždy plné emocí podbarvené velmi krásnou atmosférou.

Zabýváme se i osvětovými projekty. Takovým naším dlouholetým projektem je Happening Krnov pro autismus, který vznikl na podporu mezinárodního dne lidí s poruchou autistického spektra. Do této akce pravidelně zapojujeme i ostatní organizace z města Krnova. Letošní ročník byl malovaný happening na téma „Jak vidí svět člověk s autismem“. Obrázků, které jsme obdrželi bylo více než 200 kusů a všechny jsme vylepili do oken radniční kavárny v centru města. Pro všechny zapojené malíře jsme měli krásné ceny, které nám poskytli dárci nebo jsme si vyrobili sami. Jednou z vyrobených ceny bylo i pexeso s osvětovým charakterem na téma specifik lidí s autismem.

Často dáváme dobrovolníkům doporučení, třeba na vysokou školu, do au pair agentur a zaměstnání. Výkon dobrovolnické činnosti je často vnímán jako velký bonus. Máme zpětnou vazbu od dobrovolnice, která si žádala o doporučení na au pair, že postoupila v tom žebříčku uchazečů a mohla si vybírat z většího množství rodin, ve které bude působit. Už se nám stalo, že když dáme dobrovolníka, který není student a hledá práci, do nějaké organizace a on se tam osvědčí, tak tam získá pracovní uplatnění a končí jeho dobrovolnická služba. Také jsme měli dobrovolnici, která si u nás plnila jednu část ve svém programu DOFE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu) a díky dobrovolnictví a dalších aktivit toto ocenění získala, a to jí otevřelo spoustu nových možností nejen u nás, ale i v zahraničí.

Myslím, že jste shrnula vše, co Vaše centrum nabízí, co ale můžu udělat proto, abych se stala dobrovolníkem? 

Primárně se s námi zkontaktovat a je zcela na vás jakou cestu zvolíte. Aktivně působíme na sociálních sítích, máme webové stránky, aktivní email i telefon, navíc jsme každé úterý v zázemí Dobrovolnického centra na SPC N 454/54 v Krnově v čase od 13 do 16 hod.

Poté co nás dobrovolník poprvé osloví se svým zájem, tak se s ním zkontaktujeme domlouváme termín osobního setkání, kde si můžeme právě říct, jaké jsou možnosti u nás a jaké jsou jeho zájmy a očekávání. Kde by dobrovolník působil, jaké by tam vykonával činnosti, jak často, v jakém rozsahu. Pokud se domluvíme, tak přecházíme do druhé části, kdy po dobrovolníkovi chceme čistý výpis rejstříku trestu, protože musíme chránit naše klienty. Na dalším setkání probíhá prvotní zácvik, zaškolení a podepisování smlouvy. Další školení, které je zaměřeno na specifika vybrané služby nebo cílové skupiny klientů následuje již v místě, kde bude dobrovolník vykonávat svou činnost. Na toto místo dobrovolníka doprovázíme a předáváme jej do rukou kolegy, který jej dále bude provázet.

My se s dobrovolníkem snažíme zůstat v kontaktu po celou dobu naší spolupráce. Nabízíme dobrovolníkům supervize, intervize a setkávání s námi, školení, tvořivé odpoledne a další aktivity, které jsou v daném období aktuální.

Dobrovolnická služba je pro každého. Nemusí se nikdo bát, že pro něj to už není, máme dobrovolníky od 15 let věku až po dobrovolníky, kteří již sami jsou v seniorském věku.