Spolupráce obcí, NNO, IZS a dobrovolníků při mimořádných událostech

29. září 2021

Včerejší den otevřených dveří, který jsme pořádali u nás v Regionálním dobrovolnickém centru zaujal odbornou veřejnost. Sešlo se na 16 lidí z různých sfér (od zástupce samospráv, neziskových organizací po zástupce Policie ČR a Hasičského záchranného sboru) poslechnout si, jak to chodí při mimořádných událostech. Tímto děkujeme našim hostům, kteří si připravili velmi zajímavé příspěvky:

  • mjr. PhDr. Dagmar Fišerová, vedoucí psychologického pracoviště HZS Moravskoslezského kraje si připravila přednášku na téma Psychosociální pomoc, spolupráce s NNO aj.
  • Bc. David Tichý, DiS., vedoucí Krizového centra Ostrava, z. s. mluvil o Psychosociální a krizové pomoci po střelbě ve Fakultní nemocnici Ostrava v prosinci 2019.
  • Mgr. Josef Koláček, koordinátor pomoci při mimořádných událostech ADRA ČR přiblížil účastníkům dne otevřených dveří, jak probíhala pomoc po ničivém tornádu na Jižní Moravě v červnu tohoto roku.
  • A v neposlední řadě Bc. Kristýna Velvéthy, koordinátorka Dobrovolnického centra ADRA Ostrava mluvila o tom, jak fungoval stánek pomoci, ve kterém v červenci v Moravské Nové vsi pomáhala a jak pomoc vnímali nejen obyvatelé, ale i zástupci obce.

Téma mimořádných událostí je stále velmi aktuální a tak nebylo divu, že po přednáškách proběhla velmi živá diskuze, která se, pro zájem účastníků protáhla.