Spolupráce se Zlínským krajem v oblasti rozvoje dobrovolnictví

24. února 2021

V úterý 23.2. jsme se se zástupci Krajského úřadu věnovali tématu dobrovolnictví. Přítomna byla také náměstkyně hejtmana paní Hana Ančincová, která již dříve zmínila, že by se rozvoji dobrovolnictví v našem kraji ráda věnovala a byla tak partnerem i pro naše Regionální dobrovolnické centrum. Úternímu setkání předcházelo online „setkání“ koordinátorů dobrovolnických organizací napříč krajem, kde jsme si stanovili několik bodů k projednání s paní náměstkyní. Na přetřes tak přišlo několik témat, například transformace Databáze pomoci (nyní slouží jako pomocná ruka pro sociální služby v náročné covidové době) na Databázi dobrovolnických příležitostí jako nástroj pro přiblížení veřejnosti a usnadnění rozhodování dobrovolníků, zda se zapojit. Dalšími tématy bylo financování dobrovolnictví, poděkování paní Mgr. Pavlíně Novákové za dlouholetý vstřícný přístup a práci na poli dobrovolnictví, možnosti podpory v propagaci dobrovolnictví, poděkování dobrovolníkům, nové webové stránky RDC apod. A na co se můžeme těšit? Dohodli jsme se na postavení DobroStanu na Dni kraje, kde budeme s pomocí dobrovolnických organizací prezentovat činnost dobrovolníků a také na uspořádání výstavy o dobrovolnictví v prosinci 2021! Moc se na to těšíme a doufáme, že se tam s mnohými z vás potkáme. Schůzku považujeme za velmi úspěšnou a moc si vážíme podpory a pomoci, kterou nám Zlínský kraj v mnoha oblastech nabídnul a rychlostí blesku několik „zjistíme, zda by šlo…“ ještě týž den odpoledne překlopil na „půjde to a je to domluveno“. Děkujeme!