Staňte se dobrovolníky Young Caritas

14. března 2023

Staňte se dobrovolníky Young Caritas pro pomoc s adaptací uprchlíků z válkou postižené Ukrajiny.

Žijete v Praze a chcete smysluplně využít svůj volný čas? Hřeje vás u srdce, když můžete pomoci druhým lidem? Baví vás práce s dětmi a rodinami a chtěli byste je podporovat při jejich cestě životem? Našich dobrovolníků si velmi vážíme a pečujeme o ně. Nabízíme Vám vstupní proškolení, průběžnou podporu a konzultace koordinátora dobrovolníků, pravidelné supervize, přátelskou atmosféru, získávání nových vědomostí a dovedností.

Jaké jsou možnosti zapojení?

Vítáme dlouhodobou spolupráci s dobrovolníky pro aktivity začínající v lednu 2022:

Pravidelná individuální i skupinová setkání a výpomoc za účelem podpory integrace, např. procvičování češtiny, pomoc s domácími úkoly, seznamování se s místem bydliště, sportovní aktivity, kreativní aktivity, výlety, exkurze, kulturní aktivity, ale i třeba hraní deskovek se svými vrstevníky u nás v Centru.

Jednorázové akce volnočasového charakteru pro děti i dospělé, například výlety nebo odpolední workshopy, jednorázový doprovod klienta k lékaři, na pracovní pohovor, nebo pomoc při vyřizování dokumentů na úřadech

Proč být dobrovolníkem Young Caritas?

Poznání zajímavých lidí, odlišných kultur a navázání nových přátelství

Možnost získání zkušeností při práci s dětmi

Osvojení si lektorských dovedností

Získání zkušeností z neziskového sektoru

Zdarma supervize, školení, přednášky a kurzy

Spolupráce s pracovníky Young Caritas

Pestrá a kreativní práce

Osobní rozvoj

Co je třeba k tomu být dobrovolníkem Young Caritas?

Dobrovolníci musí být starší 15 let

Dobrovolničit může každý, ať už jste student, pracující, na rodičovské dovolené nebo čerpáte důchod.

Spolehlivost, trpělivost, empatický přístup

Schopnost komunikace s dětmi a dospělými

Komunikace s koordinátorem dobrovolníků

Účast na odborném školení a supervize

Uzavření dobrovolnické smlouvy

Čistý trestní rejstřík

Množství času stráveného dobrovolnictvím je jen na vás a vašich časových možnostech.

Pokud vás dobrovolnický program zaujal a chcete se dozvědět více, napište nám na [email protected]. Těšíme se na vás!